Om Västerleds församling

Västerleds församling ligger i västra delen av Stockholms stad, drygt fem kilometer från city. Det är ett levande område med Mälaren och vacker natur i omgivningarna. Församlingens tre kyrkor är Västerledskyrkan i Äppelviken, S:ta Birgitta kyrka i Nockeby och S:t Ansgars kyrka i Alvik.

Karta över Västerleds församling.

Kort om Västerleds församling

Västerleds församling bildades 1955 genom att Bromma församling delades. Västerleds församling kom att omfatta sydöstra Bromma. I församlingen bor idag ca 27.000 personer, varav lite mer än 20.000 är medlemmar i Svenska kyrkan. I församlingen ligger de tre kyrkorna: S:t Ansgars kyrka i Alvik, Västerledskyrkan i Äppelviken och S:ta Birgitta kyrka i Nockeby.

Västerleds församlings kyrkor.

Kyrkor och lokaler

I Västerleds församling finns tre kyrkor: Västerledskyrkan i Äppelviken, S:ta Birgitta kyrka i Nockeby och S:t Ansgars kyrka i Alvik. Utöver kyrkorna finns Gröna huset, Församlingshuset i Alvik med dess samlingslokaler, Nockebygården som ligger vid S:ta Birgitta kyrka och samlingslokaler i Västerledskyrkan.

Så styrs församlingen

Det är församlingens medlemmar som vart fjärde år väljer vilka som ska företräda dem i kyrkomöte, stift och i församling. I Västerleds församling finns ett kyrkofullmäktige som utser ett kyrkoråd som är församlingens styrelse.

Idé och mål

Här hittar du församlingens vision och församlingsinstruktion för Västerleds församling.

Västerleds församlingstidning.

Västerleds församlingstidning

Här kan du läsa Västerleds församlingstidning. Tidningen delas ut fyra gånger per år till alla hushåll inom församlingens gränser.

Medlem i Svenska kyrkan

I Svenska kyrkan finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Du är välkommen oavsett vem du är. Kanske vill du engagera dig för rättvisa och en bättre värld, sjunga i kör, gå på kyrkans öppna verksamhet med ditt barn eller hitta stillhet och ro i en stressig vardag.

Om kristen tro och tradition

Här kan du läsa mer om traditioner, symboler och tro i kristendomen.

Församlingen samarbetar med Sensus

Västerleds församling samarbetar med Sensus studieförbund.