Foto: Kristin Lidell/Ikon

Om kristen tro och tradition

Här kan du läsa mer om traditioner, symboler och tro i kristendomen.

Vad är kristen tro?

Det mest grundläggande i kristen tro är tron på Gud och tilliten till Honom.

Bön – samtal med Gud

Vi lever i ett ständigt brus, omgivna av ljud och intryck. Mitt i denna vardag känner många av oss ett behov av stunder för stillhet och eftertanke. Var vi än befinner oss kan vi låta bönen få vara hjärtats samtal med Gud.

Om Bibeln

Bibelns texter vill hjälpa oss att tro på Gud och att förstå Guds kärlek.

Årets gång och våra högtider

Högtiderna hjälper oss att minnas vilka vi är. Vi sätter oss själva i ett större sammanhang.

I kyrkorummet

Kyrkans rum är laddat med mening. Nästan alla föremål har betydelse. Altaret, dopfunten och predikstolen är de tre centra i kyrkan där gudstjänstens viktigaste händelser sker.

Symboler & färger

I kyrkans traditioner, kyrkobyggnader och konst finns ett rikt symbolspråk.