Nomineringsgrupper i Västerleds församling 2021

I Västerleds församling finns sju nomineringsgrupper att rösta på i valet till kyrkofullmäktige. Här kan du läsa kort om varje nomineringsgrupp samt deras svar på frågorna: Vad vill ni arbeta för och satsa på? Vilken är församlingens största utmaning de kommande fyra åren?