Nattvard - en helig måltid

I Västerleds församling firas nattvard flera gånger varje vecka. Alla är välkomna att vara med.

En enkel måltid och ett mysterium

Nattvarden är till det yttre är en enkel måltid. Ett vitt runt bröd eller en skärva av ett större bröd och några droppar vin. Men mitt i det enkla finns ett löfte om något stort – att Gud kommer oss till mötes i måltiden.

Nattvarden är en helig handling, som firas till minne av Jesu sista måltid med sina lärjungar. Att delta i nattvardsfirande är också att vara en del i en gemenskap, därför används en och samma bägare till alla som firar måltiden.

Nattvardens texter och böner påminner oss om Jesu död på korset, men också om uppståndelsen och hoppet.

Ordet "mässa" indikerar att nattvard firas

Nattvard ingår i de gudstjänster där ordet mässa förekommer, till exempel: högmässa och söndagsmässa. På kyrkosvenska heter måltiden kommunion, brödet kallas oblat och vinbägaren kalk. Bröden är alltid glutenfria och vinet är alltid alkoholfritt.

Det vanliga bruket i Västerleds församling är att den som firar nattvard doppar oblaten i vinet istället för att dricka, för att undvika spridning av virus och bakterier.