Foto: Henrik Betnér

Musik och gudstjänst

Gudstjänsten är en plats för möten: med Gud, med andra och med oss själva. Alla är välkomna att fira gudstjänst – unga och gamla, troende och icke troende.

Barn är alltid välkomna i gudstjänsten! I församlingen erbjuds babygudstjänst, småbarnsgudstjänst och familjemässa. Välkommen!

Barn i gudstjänsten

Barn är alltid välkomna i gudstjänsten! I församlingen erbjuds babygudstjänst, småbarnsgudstjänst och familjemässa. Välkommen!

Välkommen till ungdomsmässa i Västerledskyrkan 18 november. Fredag 11 december firar vi Luciamässa kl. 21.00. Efter mässan träffas vi i Gröna huset.

Ungdomsmässa

Välkommen till ungdomsmässa i Västerledskyrkan 18 november. Fredag 11 december firar vi Luciamässa kl. 21.00. Efter mässan träffas vi i Gröna huset.

Varje onsdag klockan 18.00 firas en enkel 
gudstjänst med nattvard i S:t Ansgars kyrka. Om du önskar kan du under mässan skriva egna böner, tända ljus och få personlig förbön. Mässan tar cirka 40 minuter.

Hoppets mässa

Varje onsdag klockan 18.00 firas en enkel gudstjänst med nattvard i S:t Ansgars kyrka. Om du önskar kan du under mässan skriva egna böner, tända ljus och få personlig förbön. Mässan tar cirka 40 minuter.