Foto: Henrik Betnér

Musik och gudstjänst

Gudstjänsten är en plats för möten: med Gud, med andra och med oss själva. Alla är välkomna att fira gudstjänst – unga och gamla, troende och icke troende.

Barn är alltid välkomna i gudstjänsten! I församlingen erbjuds babygudstjänst, småbarnsgudstjänst och familjemässa. Välkommen!

Barn i gudstjänsten.

Barn är alltid välkomna i gudstjänsten! I församlingen erbjuds babygudstjänst, småbarnsgudstjänst och familjemässa. Välkommen!

Välkommen till en digital på ungdomsgudstjänst från Västerledskyrkan som sänds på Instagram 20 januari. Här finns länk och mer information.

Digital Ungdomsgudstjänst.

Välkommen till en digital på ungdomsgudstjänst från Västerledskyrkan som sänds på Instagram 20 januari. Här finns länk och mer information.

Varje onsdag klockan 18.00 firas en enkel 
gudstjänst med nattvard i S:t Ansgars kyrka. Om du önskar kan du under mässan skriva egna böner, tända ljus och få personlig förbön. Mässan tar cirka 40 minuter.

Hoppets mässa.

Varje onsdag klockan 18.00 firas en enkel gudstjänst med nattvard i S:t Ansgars kyrka. Om du önskar kan du under mässan skriva egna böner, tända ljus och få personlig förbön. Mässan tar cirka 40 minuter.