Foto: Henrik Betnér

Musik och gudstjänst

Gudstjänsten är en plats för möten: med Gud, med andra och med oss själva. Alla är välkomna att fira gudstjänst – unga och gamla, troende och icke troende.

Barn i gudstjänsten.

Barn är alltid välkomna i gudstjänsten! I församlingen erbjuds babygudstjänst, småbarnsgudstjänst och familjemässa. Välkommen!

Ungdomsmässa.

Välkommen till ungdomsmässa i Västerledskyrkan 19 januari, 2 februari, 16 mars, 27 april och 1 juni kl. 21.00. Läs mer här!

Hoppets mässa.

Varje onsdag klockan 18.00 firas en enkel gudstjänst med nattvard i S:t Ansgars kyrka. Om du önskar kan du under mässan skriva egna böner, tända ljus och få personlig förbön. Mässan tar cirka 40 minuter.