Foto: Alex&Martin/IKON

Messy Church

Ett annorlunda sätt att vara kyrka. Messy Church riktar sig till alla åldrar och innehåller tid för skapande, gemenskap, andakt och middag. Allt är kostnadsfritt. Messy Church i S:ta Birgitta kyrka utgår den 25 januari pga nya restriktioner.

Messy Church i Församlingshuset i Alvik/S:t Ansgars kyrka

Två onsdagar i vår kl. 16.00–18.00

En Messy Church-samling i Församlingshuset i Alvik/S:t Ansgars kyrka går till så här:
16.00 Drop-in och skapande utifrån ett tema
17.00 Andakt i kyrkan
17.15 Middag
18.00 Slut för kvällen

Datum våren 2022: 
9 mars
20 april

Många som engagerar sig i Messy Church gör det på sin fritid. Vill du vara med i arbetet (till exempel med mat, skapande eller disk) kontakta gärna Anna Höök.

Messy Church i S:ta Birgitta kyrka 

Obs! Messy Church utgår den 25 januari pga nya restriktioner

Tre tisdagar i vår kl. 16.00–18.00

En Messy Church-samling i S:ta Birgitta kyrka går till så här:
16.00 Drop-in och skapande utifrån ett tema
17.00 Andakt i kyrkan
17.15 Middag
18.00 Slut för kvällen

Datum våren 2022:
(Messy Church utgår den 25 januari pga nya restriktioner)
29 mars
19 april
24 maj

Många som engagerar sig i Messy Church gör det på sin fritid. Vill du vara med i arbetet (till exempel med mat, skapande eller disk) kontakta gärna Elin Östberg.