Foto: Alex&Martin/IKON

Messy Church - nu med föranmälan

Ett annorlunda sätt att vara kyrka. Messy Church riktar sig till alla åldrar och innehåller tid för skapande, gemenskap, andakt och middag. Allt är kostnadsfritt. Messy Church 17 november i S:ta Birgitta kyrka utgår.

Messy Church i S:ta Birgitta kyrka 

Fyra tisdagar i höst kl. 16.00–18.00

En Messy Church-samling i S:ta Birgitta kyrka går till så här:
16.00 Drop-in och skapande utifrån ett tema
17.00 Andakt
17.15 Gemensam måltid
18.00 Avslutning

Datum hösten 2020:
22 september – utgår
20 oktober – utgår
17 november – utgår
8 december – Julen

Kontakt: Elin Östberg

Många som engagerar sig i Messy Church gör det på sin fritid. Vill du vara med i arbetet (till exempel med mat, skapande eller disk) så kontakta gärna Elin Östberg.

 

Messy Church i Västerledskyrkan utgår under hösten 2020.

Elin Östberg

Elin Östberg

Församlingsassistent