Meny

Messy Church

Ett annorlunda sätt att vara kyrka. Messy Church riktar sig till alla åldrar och innehåller tid för skapande, gemenskap, andakt och middag. Att delta i Messy Church kräver ingen föranmälan - det är bara att komma! Aktiviteten är kostnadsfri.

Messy Church utgår 28 april i S:ta Birgitta kyrka och 29 april i Västerledskyrkan

Messy Church i Västerledskyrkan

Fyra onsdagar i vår kl. 15.00–18.00

En Messy Church-samling i Västerledskyrkan går till så här:
15.00 Drop-in och mellis
15.30 Skapande utifrån ett tema
17.00 Andakt
17.15 Gemensam måltid

Datum och tema våren 2020:
Utgår:  29 april – Herden

Kontakt: Janna Bäcklund

Många som engagerar sig i Messy Church gör det på sin fritid. Vill du vara med i arbetet (till exempel med mat, skapande eller disk) så kontakta gärna Janna Bäcklund.

 

Messy Church i S:ta Birgitta kyrka 

Fem tisdagar i vår kl. 16.00–18.00

En Messy Church-samling i S:ta Birgitta kyrka går till så här:
16.00 Drop-in och skapande utifrån ett tema
17.00 Andakt
17.15 Gemensam måltid
18.00 Avslutning

Datum och tema våren 2020:
Utgår:  28 april – Den gode herden

Kontakt: Elin Östberg

Många som engagerar sig i Messy Church gör det på sin fritid. Vill du vara med i arbetet (till exempel med mat, skapande eller disk) så kontakta gärna Sofia Backsten eller Elin Östberg.

Janna Bäcklund

Janna Bäcklund

Präst

Elin Östberg

Elin Östberg

Församlingsassistent