Foto: Malin Wrigstad/IKON

Medlem i Svenska kyrkan

I Svenska kyrkan finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Du är välkommen oavsett vem du är. Kanske vill du engagera dig för rättvisa och en bättre värld, sjunga i kör, gå på kyrkans öppna verksamhet med ditt barn eller hitta stillhet och ro i en stressig vardag.

En öppen folkkyrka

Svenska kyrkan är till sin karaktär en öppen folkkyrka. Den karaktären värnar vi om. Det innebär att oavsett om du definierar dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Alla vi som är medlemmar kan se oss som kyrkans vänner. Genom vår tillhörighet bidrar vi till att församlingen och vår kyrka kan bestå och föra det andliga arvet och traditionerna vidare till kommande generationer.

Bli medlem 

Då kan du skriva ut inträdesblanketten och skicka den ifylld till vår expedition: Västerleds församling, Box 14003, 167 14 Bromma. Har du frågor om ditt inträde, är du välkommen att ringa församlingsexpeditionen 08-445 96 10.

Dop.
Dopet är huvudvägen till medlemskap i Svenska kyrkan. Foto: Magnus Aronson/IKON

Anmälan om inträde i Svenska kyrkan.

Anmälan om inträde för barn under 18 år.

Dopet är huvudvägen till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som döps i Svenska kyrkans ordning blir automatiskt medlem. Detta gäller oavsett ålder vid dopet. Den som är medlem i Svenska kyrkan men ej döpt, kan döpas i vuxen ålder. Om man är döpt men kanske utträtt ur kyrkan är man alltid välkommen tillbaka. En enkel anmälan är allt som krävs.

De som är medlemmar i Svenska kyrkan och får barn får en inbjudan att låta döpa sitt barn. Man har möjlighet att vänta med dopet och ändå låta barnet tillhöra kyrkan genom ett meddelande till församlingen. Anledningen till anmälan kan till exempel vara att barnet är döpt i annan kristen kyrka eller att föräldrarna vill vänta med dop till ett senare tillfälle. Församlingen bekräftar skriftligt när barnet registrerats.

Medlemsavgiften

Medlemmarna bekostar kyrkans verksamhet gemensamt genom kyrkoavgiften. Avgiften bestäms av Kyrkorådet och är i Västerleds församling 70,5 öre per intjänad hundralapp (68 öre till församlingens arbete och 2,5 öre till Stockholms stift).

Som medlem bidrar du till:

Ett omfattande socialt arbete både lokalt och ute i världen. Det diakonala arbetet i Västerled omfattar bland annat grupper för utbrända och långtidssjukskrivna, kurser för skolan om sorg, kurser om etik i vården, krishantering, familjeläger, samtalsgrupper, sorgegrupper för vuxna och för barn som mist förälder, och arbete bland äldre.

Att kyrkorna underhålls och till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke, som gudstjänster och konserter.

Ett rikt musikliv i Västerled med en rad barn-, ungdoms- och vuxenkörer.

Att barn och ungdomar kan få växa i trygghet och självkänsla. I församlingen finns förskola, barngrupper, konfirmand- och ungdomsgrupper och arbete i skolan.

Att människor i Sverige, så väl som ute i världen ges möjlighet till ett värdigt liv. Därför finns sjukhuskyrkor och familjerådgivning, jourhavande präster, härbärgen och soppkök.

Att Svenska kyrkan kan finnas för grannen som blivit sjuk på Gran Canaria och för kusinen som är au-pair i London, med ett extra hem och en mötesplats.

Som medlem har du rätt till:

En kyrklig vigsel med präst, musiker, kyrkvaktmästare och kyrka.

En kyrklig begravning (med respekt för den enskildes beslut begraver församlingen inte personer som valt att gå ur Svenska kyrkan)

Att rösta i kyrkovalet om du har fyllt 16 år och kunna bli vald om du har fyllt 18 år.