Kollekter 2022

Varje söndag tar församlingen upp kollekt i gudstjänsten – en gåva till ett särskilt ändamål. Här kan du se vart pengarna går 2022.

Januari

1 Nyårsdagen (F) Gudstjänsten är sammanlyst till annan församling inom Bromma ekumeniska råd
2 Söndagen efter nyår (F) Life and Peaceinstitutet för ekumeniskt fredsarbete
6 Trettondedag jul (R) Act Svenska kyrkan 
9 1 söndagen efter trettondedagen (F) Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV) – stöttar kvinnor som utsätts för våld, hot, hedersrelaterat våld och sexuell människohandel
16 2 söndagen efter trettondedagen (F) SOS-barnbyar
23 3 söndagen efter trettondedagen (R) Svenska Bibelsällskapet
30 4 söndagen efter trettondedagen (R) Svenska Kyrkans Unga

Februari

6 Kyndelsmässodagen (Jungfru Marie kyrkogångsdag) (S) Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV) – stöttar kvinnor som utsätts för våld, hot, hedersrelaterat våld och sexuell människohandel
13 Septuagesima (F) CREDO Kristet skolarbete
20 Sexagesima (F) Stockholms Stadsmission
27 Fastlagssöndagen (R) Act Svenska kyrkan

Mars

2 Askonsdagen (F) ACT Svenska kyrkan
6 1 söndagen i fastan (S) Kyrkans SOS
13 2 söndagen i fastan (F) ACT Svenska kyrkan
20 3 söndagen i fastan (R) Act Svenska kyrkan
27 Jungfru Marie bebådelsedag (R) Svenska Kyrkans Unga ½ och Sveriges Kyrkosångsförbund ½

April

3 5 söndagen i fastan (F) Act Svenska kyrkan
10 Palmsöndagen (R) Act Svenska kyrkan 
14 Skärtorsdag (F) Act Svenska kyrkan
15 Långfredagen (F) Amnesty international
17 Påskdagen (S) Angaza Women Center
18 Annandag påsk (R) Act Svenska kyrkan
24 2 söndagen i påsktiden (S) Föreningen Ny Gemenskap

Maj

1 3 söndagen i påsktiden (R) EFS
8 4 söndagen i påsktiden (F) Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV) – stöttar kvinnor som utsätts för våld, hot, hedersrelaterat våld och sexuell människohandel
15 5 söndagen i påsktiden (R) Sveriges kristna råd
22 Bönsöndagen S Kyrkans familjerådgivning Stockholm
26 Kristi himmelsfärds dag (R) Svenska Kyrkans Unga ½ och SALT, barn och unga i EFS ½
29 Söndagen före pingst (R) Act Svenska kyrkan

Juni

5 Pingstdagen (S) Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
6 Annandag pingst (F) ”Goda nyheter för livet” (fd. Gideoniterna) – delar ut biblar till hotellrum, sjukhus och andra offentliga miljöer
12 Heliga Trefaldighets dag (Missionsdagen) (R) Act Svenska kyrkan
19 1 söndagen efter trefaldighet (F) Stockholms Stadsmission
25 Midsommardagen (F) Beslutas lokalt av präst i samråd med kyrkvärd
26 Den helige Johannes Döparens dag (S) Stockholms stifts Kyrkosångsförbund ½ och Hjärtats kapell ½

Juli

3 3 söndagen efter trefaldighet (R) Act Svenska kyrkan
10 4 söndagen efter trefaldighet (F) Beslutas lokalt av präst i samråd med kyrkvärd
17 Apostladagen (R) Act Svenska kyrkan
24 6 söndagen efter trefaldighet (S) Den öppna dörren ½ och Samarbetsrådet för judar och kristna ½
31 Kristi förklarings dag (R) Svenska kyrkan i utlandet

Augusti

7 8 söndagen efter trefaldighet (F) Beslutas lokalt av präst i samråd med kyrkvärd
14 9 söndagen efter trefaldighet (F) Beslutas lokalt av präst i samråd med kyrkvärd
21 10 söndagen efter trefaldighet (R) Hela Människan
28 11 söndagen efter trefaldighet (S) Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

September

4 12 söndagen efter trefaldighet (F) Stockholms Stadsmission
11 13 söndagen efter trefaldighet (R) Diakoniinstitutionerna
18 14 söndagen efter trefaldighet (R) Ekumenisk rikskollekt – Kyrkornas världsråd
25 15 söndagen efter trefaldighet (F) SOS-barnbyar

Oktober

2 Den helige Mikaels dag (R) Svenska kyrkan i utlandet 
9 Tacksägelsedagen (R) Sveriges Kyrkosångsförbund
16 18 söndagen efter trefaldighet (F) Act Svenska kyrkan
23 19 söndagen efter trefaldighet (R) Asylrättscentrum
30 20 söndagen efter trefaldighet (S) S:t Lukas i Stockholm

November

5 Alla helgons dag (R) Svenska kyrkan i utlandet 
6 Söndagen efter alla helgons dag (alla själars dag) (F) Amnesty International
13 Söndagen före Domssöndagen (R) Act Svenska kyrkan
20 Domssöndagen (F) Stockholms Stadsmission
27 1 söndagen i advent (R) Act Svenska kyrkan 

December

4 2 söndagen i advent (F) Stockholms Stadsmission
11 3 söndagen i advent (R) Svenska Kyrkans Unga 
18 4 söndagen i advent (R) Act Svenska kyrkan
24 Julafton (F) Stockholms Stadsmission
25 Juldagen (F) SOS-barnbyar
26 Annandag jul (Den helige Stefanos dag) (R) Act Svenska kyrkan 
31 Nyårsafton (F) BRIS