Kollekter 2023

Varje söndag tar församlingen upp kollekt i gudstjänsten – en gåva till ett särskilt ändamål. Här kan du se vart pengarna går 2023.

Januari 2023

1 Nyårsdagen (F) Ekumenisk gudstjänst i Bromma kyrka, ingen gudstjänst i Västerleds församling
6 Trettondedag jul (R) Act Svenska kyrkan 
8 1 söndagen efter trettondedagen (F) Life and Peaceinstitutet för ekumeniskt fredsarbete
15 2 söndagen efter trettondedagen (F) Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV), stöttar kvinnor som utsätts för våld, hot, hedersrelaterat våld och sexuell människohandel
22 3 söndagen efter trettondedagen (R) Svenska Bibelsällskapet
29 4 söndagen efter trettondedagen (R) Svenska Kyrkans Unga

Februari

5 Kyndelsmässodagen (Jungfru Marie kyrkogångsdag) (S) Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
12 Sexagesima (F) SOS-barnbyar
19 Fastlagssöndagen (R) Act Svenska kyrkan
22 Askonsdagen Frivillig Om kollekt tas beslutas ändamålet av präst och kyrkvärd
26 1 söndagen i fastan (S) Kyrkans SOS

Mars

5 2 söndagen i fastan (F) Act Svenska kyrkan
12 3 söndagen i fastan (R) Act Svenska kyrkan 
19 Midfastosöndagen (F) Act Svenska kyrkan
26 Jungfru Maria bebådelsedag (R) Svenska Kyrkans Unga ½, Sveriges Kyrkosångsförbund ½

April

2 Palmsöndagen (R) Act Svenska kyrkan    
6 Skärtorsdag (F) Act Svenska kyrkan
7 Långfredagen (F) Läkare utan gränser
9 Påskdagen (S) Angaza Women Center
10 Annandag påsk (R) Act Svenska kyrkan
16 2 söndagen i påsktiden (S) Föreningen Ny Gemenskap
23 3 söndagen i påsktiden (R) EFS
30 4 söndagen i påsktiden (F) Stockholms stadsmission

Maj

7 5 söndagen i påsktiden (R) Sveriges kristna råd
14 Bönsöndagen (S) Kyrkans familjerådgivning Stockholm
18 Kristi himmelsfärds dag (R) Svenska Kyrkans Unga ½, SALT, barn och unga i EFS ½
21 Söndagen före pingst (R) Act Svenska kyrkan
28 Pingstdagen (S) Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
29 Annandag pingst Frivillig Om kollekt tas beslutas ändamålet av präst och kyrkvärd

Juni

4 Heliga Trefaldighets dag (Missionsdagen) (R) Act Svenska kyrkan
11 1 söndagen efter trefaldighet (F) ”Goda nyheter för livet” (f.d. Gideoniterna) – delar ut biblar till hotellrum, sjukhus och andra offentliga miljöer
18 2 söndagen efter trefaldighet (F) Stockholms stadsmission
24 Midsommardagen (F) Beslutas lokalt av präst och kyrkvärd
25 Den helige Johannes Döparens dag (S) Stockholms stifts Kyrkosångsförbund ½, Samarbetsrådet för judar och kristna ½

Juli

2 4 söndagen efter trefaldighet (R) Act Svenska kyrkan
9 Apostladagen (F) CREDO Kristet skolarbete
16 6 söndagen efter trefaldighet (S) S:t Lukas i Stockholm
23 Kristi förklarings dag (R) Svenska kyrkan i utlandet
30 8 söndagen efter trefaldighet (F) Beslutas lokalt av präst och kyrkvärd

Augusti

6 9 söndagen efter trefaldighet (R) Act Svenska kyrkan
13 10 söndagen efter trefaldighet (F) Beslutas lokalt av präst och kyrkvärd
20 11 söndagen efter trefaldighet (R) Hela Människan
27 12 söndagen efter trefaldighet (S) Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

September

3 13 söndagen efter trefaldighet (R) Diakoniinstitutionerna
10 14 söndagen efter trefaldighet (R) Ekumenisk rikskollekt (Europeiska kyrkokonferensen)
17 15 söndagen efter trefaldighet (F) Stockholms Stadsmission
24 16 söndagen efter trefaldighet (F) Act Svenskakyrkan

Oktober

1 Den helige Mikaels dag (R) Svenska kyrkan i utlandet 
8 Tacksägelsedagen (R) Sveriges Kyrkosångsförbund
15 19 söndagen efter trefaldighet (F) Act Svenska kyrkan
22 20 söndagen efter trefaldighet (R) Asylrättscentrum
29 21 söndagen efter trefaldighet (S) Den öppna dörren ½, Credo ½

November

4 Alla helgons dag (R) Svenska kyrkan i utlandet 
5 Söndagen efter alla helgons dag (alla själars dag) (F) Stockholms Stadsmission
12 23 söndagen efter trefaldighet (F) Life and Peaceinstitutet för ekumeniskt fredsarbete
19 Söndagen före domsöndagen (R) Act Svenska kyrkan
26 Domsöndagen (F) Stockholms stadsmission

December

3 1 söndagen i advent (R) Act Svenska kyrkan 
10 2 söndagen i advent (R) Svenska Kyrkans Unga 
17 3 söndagen i advent (R) Act Svenska kyrkan 
24 4 söndagen i advent Julafton (F) SOS-barnbyar
25 Juldagen (F) Stockholms stadsmission
26 Annandag jul (Den helige Stefanos dag) (R) Act Svenska kyrkan 
31 Söndagen efter jul/Nyårsafton (F) BRIS