Foto: Magnus Aronson/IKON

Information till dig som är konfirmand

Här kan du läsa om sådant som kan vara bra att veta som konfirmand: Information om nattvard, dop, psalmbok, bibel och vad konfirmationen handlar om. Här hittar du också filer till pågående konfagrupper.

Konfirmationstiden

Konfirmandtiden är en möjlighet för dig som vill undersöka vad kyrkan står för och vad kristen tro är. Du får bekanta sig med kyrkan och kristen tro, men får också möjlighet att samtala om det som är viktigt för dig, dina egna frågeställningar, relationer och självbild.

Konfirmationsdagen

Konfirmationsdagen är en högtidsdag. Konfirmanderna får bjuda in familj och släkt till en högtidlig konfirmationsgudstjänst. Istället för den utfrågning som var vanlig förr, får konfirmanderna idag själva berätta och på olika sätt gestalta det de lärt sig under konfirmandtiden.

Ordet konfirmation betyder ”bekräftelse”. Det som bekräftas i konfirmationen är dopet. I konfirmationsgudstjänsten påminns konfirmanden om de löften Gud gett i dopet. Det är med andra ord i första hand Gud som konfirmerar (bekräftar) sina löften, men konfirmanderna ges också möjligheten att bejaka sitt dop.

Dop av konfirmander

Konfirmationen handlar om att få sitt dop bekräftat och därför måste man vara döpt för att kunna konfirmeras vid den avslutande konfirmationsgudstjänsten. De konfirmander som inte är döpta erbjuds dop under konfirmationstiden. Dopet föregås av dopsamtal och dopundervisning. Om man är tveksam till om man vill döpas och konfirmeras kan man ändå stanna i konfirmationsundervisningen, men om man vid konfirmationstidens slut väljer att konfirmeras skall konfirmationen föregås av dop.

Konfirmandgruppens ledare

I varje konfirmandgrupp är minst en av ledarna präst. Som ledare finns också en pedagog och ungdomar som efter sin egen konfirmation deltagit i församlingens ledarutbildning.

Ett bestämt antal träffar

Under konfirmandtiden kommer varje grupp att träffas ett bestämt antal gånger. Varje träff blir en pusselbit i en större bild. Samtal och resonemang knyts ihop från träff till träff. Därför är varje träff värdefull. Under ett konfirmandläger ges mer tid för diskussioner och roliga aktiviteter.

Gudstjänster

Gudstjänsten är centrum i den kristna gemenskapen. Under tiden som konfirmand vill vi att du ska gå i minst tio gudstjänster. Sprid gärna ut tillfällena under året och gå till kyrkan en ”vanlig” söndag likaväl som under de stora högtiderna; advent, jul, fasta och påsk. Välkommen också till ungdomsmässorna i Västerledskyrkan som firas en onsdag i månaden. Läs mer om ungdomsmässorna

Välkommen till nattvard/kommunion även under konfirmationstiden

I våra gudstjänster firar vi regelbundet mässa (kallas också nattvard eller kommunion). Mässan är en helig handling, som firas i alla kristna kyrkor och, som i den gemensamma måltiden, talar om Jesu närvaro här och nu. 

I Svenska kyrkan har det tidigare (före 1979) varit nödvändigt att vara konfirmerad för att få tillträde till nattvardsbordet. Numera är nattvardsbordet öppet för den som är döpt, barn i sällskap med sina föräldrar och konfirmander under konfirmandtiden. Därför inbjuds konfirmanderna till nattvard under hela konfirmationstiden. Den högmässa på söndagen efter konfirmationen som tidigare firades som de nykonfirmerades första nattvardsgång firas nu istället som högmässa med högtidlig nattvardsgång med de nykonfirmerade som hedersgäster vid nattvardsbordet.

Bibel och psalmbok som gåva av församlingen

Varje konfirmand får en bibel och en psalmbok som gåva av församlingen.

Bibeln är en samling texter som spänner över en lång tidsrymd och med en stor bredd i innehåll och form. Där finns historiebeskrivningar, berättelser om enskilda människoöden, kungalängder, kärlekspoesi, profetior och brev. Bibeln innehåller också de texter och berättelser som handlar om Jesus och den kristna kyrkans ursprung, och det är därför en bok som har en särställning i kyrkan. Mer om Bibeln och dess innehåll kan du läsa här.

Psalmboken är en bok med flera delar. Till största delen utgörs den av psalmer, alltså sånger som sjungs i gudstjänsten. Men där finns även böner, gudstjänstordningar, lilla katekesen och texter för varje söndag och helgdag under året. Psalmboken har varit och är för många en viktig andakts- och bönbok.