Foto: Josefin Casteryd/IKON

Ideella i kyrkan

Ideella medarbetare är en värdefull resurs i Svenska kyrkans olika verksamheter. Ta chansen att engagera dig i något som känns viktigt och gör en insats för en annan medmänniska.

Just nu behöver Västerleds församling dig som vill vara delaktig i verksamheten Messy Church. Under Messy church samlas familjer en gång i månaden och får ta del av Bibelns berättelser genom olika aktiviteter. Församlingen behöver även dig som vill vara gudstjänstvärd i någon av församlingens tre kyrkor. För mer information kontakta Pauliina Rydman.

Församlingen behöver även ideella medarbetare i andra verksamheter. Det behövs hjälp med både punktinsatser och med uppgifter som innebär ett mer regelbundet engagemang.

Förslag på uppgifter

 • Förbereda fika och mat i samband med verksamhet
 • Delta i arbetet med insamlingar till Act Svenska kyrkan
 • Hjälpa till vid loppis, retreater, pilgrimsvandring och jul i gemenskap

 • Hjälpa till vid andakter och samlingar på äldreboenden
 • Baka till olika samlingar och evenemang
 • Besöka ensamma och äldre

 • Gudstjänstvärd
 • Kaffevärd på söndagar efter gudstjänst
 • Skådespelare i skolkyrkans jul- och påskdrama

 • Brevutskick, paketering och affischering

 • Läsa texter och be förbön

Träffar för ideella

Träffar för församlingens daglediga ideella där vi delar erfarenhet av ideella uppdrag och får information om behov framöver. Kontakta Pauliina Rydman för mer information och tider.