Foto: Josefin Casteryd/IKON

Ideella i kyrkan

Ideella medarbetare är en värdefull resurs i Svenska kyrkans olika verksamheter. Ta chansen att engagera dig i något som känns viktigt och gör en insats för en annan medmänniska.

Just nu behöver Västerleds församling dig som vill vara delaktig i verksamheten Messy Church. Under Messy church samlas familjer en gång i månaden och får ta del av Bibelns berättelser genom olika aktiviteter. Församlingen behöver även dig som vill vara gudstjänstvärd i någon av församlingens tre kyrkor. För mer information kontakta Pauliina Rydman.

Församlingen behöver även ideella medarbetare i andra verksamheter. Det behövs hjälp med både punktinsatser och med uppgifter som innebär ett mer regelbundet engagemang.

Förslag på uppgifter

 • Förbereda fika och mat i samband med verksamhet
 • Delta i arbetet med insamlingar till Svenska kyrkans internationella arbete
 • Hjälpa till vid loppis, retreater, pilgrimsvandring och jul i gemenskap
 • Hjälpa till vid andakter och samlingar på äldreboenden
 • Baka till olika samlingar och evenemang
 • Besöka ensamma och äldre
 • Gudstjänstvärd
 • Kaffevärd på söndagar efter gudstjänst
 • Skådespelare i skolkyrkans jul- och påskdrama
 • Brevutskick, paketering och affischering
 • Läsa texter och be förbön

Träffar för ideella

Träffar för församlingens daglediga ideella där vi dela erfarenhet av ideella uppdrag och får information om behov framöver. Tid: En torsdag i månaden kl. 13.30–15.00, 30 januari, 27 februari, 26 mars, 7 maj och 28 maj. Kontakt. Pauliina Rydman.