Foto: Mia Malcyone

Gudstjänstliv

Gudstjänsten är en plats för möten: med Gud, med andra och med oss själva. Alla är välkomna att fira gudstjänst – unga och gamla, troende och icke troende. För aktuella gudstjänsttider se kalendern.

Gudstjänsten kan ge utrymme för reflektion och eftertanke, men också för glädje, tacksamhet, sorg och vrede.

Varje söndag och helgdag firas gudstjänst i församllingens tre kyrkor; Västerledskyrkan, S:ta Birgitta kyrka och S:t Ansgars kyrka. Församlingen erbjuder även enklare mässor på vardagar.

Gudstjänsten följer en viss ordning

Gudstjänsten följer en ordning som går att läsa i den agenda som oftast delas ut i kyrkan, det kan vara en hjälp om man inte är van att fira gudstjänst. Om du har frågor om gudstjänsten är du välkommen att ställa dina frågor till prästen eller någon annan i kyrkan.

högmässa

Vanligtvis firas högmässa klockan 11.00 på söndagar i Västerledskyrkan och S:ta Birgitta kyrka samt kl. 18.00 i S:t Ansgars kyrka.

veckomässa

En lite kortare och enklare gudstjänst med nattvard. Firas varje fredag morgon kl. 8.00 i S:t Ansgars kyrka.

hoppets mässa

Varje onsdag klockan 18.00 firas en enkel gudstjänst med nattvard i S:t Ansgars kyrka. Om du önskar kan du under mässan skriva egna böner, tända ljus och få personlig förbön. Mässan tar cirka 40 minuter.

baby- och småbarnsgudstjänster

Gudstjänster med de små barnen i fokus. Firas en gång i månaden i samband med babycaféts och öppna förskolans samlingar.

familjegudstjänst/barnens mässa

Regelbundet firas mässa och gudstjänst som är speciellt anpassade för barn. Predikan levandegörs ofta med musik, sång och drama. I gudstjänsten medverkar barnkörer med flera.

ungdomsmässa

Mässa med ungdomar i fokus. Musik, form och språk är särskilt anpassat för att unga ska känna sig hemma. Firas en onsdag i månaden i Västerledskyrkan.