Foto: Mia Malcyone

Gröna huset

På väg upp mot Västerledskyrkan ligger Gröna huset på Västerleds kyrkväg 2. I den fina trävillan bedrivs mycket av församlingens ungdomsverksamhet.

Verksamhet och adress

I Gröna huset pågår verksamhet för ungdomar flera kvällar i veckan. Dessutom används lokalerna för konfirmander och studiecirklar.
Adressen till Gröna huset är Västerleds kyrkväg 2, 167 55 Bromma.

Hitta hit kommunalt

Buss 124 från Alvik eller Abrahamsberg till hållplats Västerledstorget. Följ skyltar mot "Västerledskyrkan" in på Asplundsvägen, Stenhuggarvägen och Västerleds kyrkväg.
Spårvagn 12 från Alvik till hållplats Alléparken. Gå vägen Västerled cirka 300 meter, följ därefter skyltar mot "Västerledskyrkan" in på Asplundsvägen, Stenhuggarvägen och Västerleds kyrkväg.

Foto: Mia Malcyone