Frimodig kyrka

Frimodig kyrka vill samla människor som är engagerade i församlingslivet. Vårt mål är att bygga en levande församling med Jesus i centrum.

Vad vill ni arbeta för och satsa på?

Allt församlingen gör ska enligt kyrkoordningen syfta till ”att männi-
skor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”.

En metod är att pröva all verksamhet och ställa frågan: Hur leder just detta människor till tro på Jesus Kristus? Ett rikt och varierat gudstjänstliv är grundläggande. De diakonala behoven växer och nya grupper i behov av stöd tillkommer.

Att presentera kristen tro i ett sekulariserat samhälle kräver medvetna satsningar på evangelisation. Och den som blir nyfiken måste erbjudas undervisning, samtidigt som den som vandrat med Jesus en längre tid behöver fördjupning.

Vilken är församlingens största utmaning de kommande fyra åren?

Utmaningen är att inte tappa utan tvärtom vinna mark. Det handlar inte enbart om antal medlemmar utan främst om att ge var och en som väljer att vara medlem möjlighet att växa i tro genom att bygga en levande gemenskap.

Gudstjänstlivet är av stor betydelse men också möjligheten att medverka genom meningsfulla frivilliginsatser på olika områden. Det kräver medveten ansträngning att identifiera behov och matcha dem mot talanger och intressen hos medlemmarna.

Kandidat till kyrkofullmäktige – Frimodig kyrka

Elisabeth Sandlund. Foto: Mia Malcyone.

1. Elisabeth Sandlund

Läs mer: frimodigkyrka.se

Kontaktperson:
Elisabeth Sandlund
Tel: 0709-73 49 12