Foto: LInda Mickelsson/IKON

Ekonomiskt stöd

Diakonin har möjlighet att stödja dig som har ekonomiska svårigheter, bland annat genom att bistå vid kontakter med socialtjänsten.

Församlingens stiftelser och fonder

Församlingen har även några stiftelser som delar ut medel två gånger per år och det finns även möjlighet att få hjälp att söka externa fonder.

Sök stöd ur fonderna

Om du har ett behov av stöd kontakta diakonerna. Församlingen har speciella fondansökningsperioder.

Fondansökningsperioder under våren 2022 är 24 januari–4 februari samt 14 mars–7 april. Till ansökan behövs utdrag ur beskattningsuppgiftsregistret för 2020 och familjebevis (båda beställs från Skatteverket), hyresavi samt verifikation på månadsinkomst. 

Tidsbokning: Monika ”Monne” Larsson och Pauliina Rydman.

Gåvor till diakonin

Du som vill och har möjlighet kan också hjälpa människor i Västerleds församling som har det ekonomiskt svårt med att få lite guldkant på tillvaron. Du kan skänka en gåva genom insättning på bankgiro 834-9920 och märk gåvan "Diakoni".