Foto: LInda Mickelsson/IKON

Ekonomiskt stöd

Diakonin har möjlighet att stödja dig som har ekonomiska svårigheter, bland annat genom att bistå vid kontakter med socialtjänsten.

Församlingens stiftelser och fonder

Församlingen har några stiftelser som delar ut medel två gånger per år. Det finns även möjlighet att få hjälp att söka externa fonder.

Sök stöd ur fonderna

Om du har behov av stöd kontakta diakonerna. Fondansökningsperioder under hösten 2022  är 29 augusti–16 september samt 24 oktober–11 november.
Till ansökan behövs utdrag ur beskattningsuppgiftsregistret för 2021, familjebevis (båda beställs från Skatteverket), hyresavi samt verifikation på månadsinkomst. 

Tidsbokning: Monika ”Monne” Larsson och Pauliina Rydman.

Gåvor till diakonin

Du som vill och har möjlighet kan också hjälpa människor i Västerleds församling som har det ekonomiskt svårt med att få lite guldkant på tillvaron. Du kan skänka en gåva genom insättning på bankgiro 834-9920 och märk gåvan "Diakoni".