Meny

Ekonomiskt stöd

Diakonin har viss möjlighet att stödja dig som har ekonomiska svårigheter, i första hand genom att bistå vid kontakter med socialtjänsten.

Församlingens stiftelser och fonder

Församlingen har några stiftelser som delar ut medel en gång per år. (Det finns även viss möjlighet att få hjälp att söka externa fonder.)   

Sök stöd ur fonderna

Om du har ett behov av stöd kontakta diakonerna. Församlingen har speciella fondansökningsperioder.

Fondansökningsperiod under våren 2020 är 27 januari–7 februari samt 30 mars–22 april. Till ansökan behövs utdrag ur beskattnings-uppgiftsregistret för 2019 och familjebevis (båda beställs från Skatteverket), hyresavi samt verifikation på månadsinkomst.

Tidsbokning: Monika ”Monne” Larsson och Pauliina Rydman.

Gåvor till diakonin

Du som vill och har möjlighet kan också hjälpa människor i Västerleds församling som har det ekonomiskt svårt med att få lite guldkant på tillvaron. Du kan skänka en gåva genom insättning på bankgiro 834-9920 och märk gåvan "Diakoni".

Monika "Monne" Larsson

Monika "Monne" Larsson

Västerleds församling

Diakon

Pauliina Rydman

Pauliina Rydman

Västerleds församling

Diakon