Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västerleds församling Besöksadress: Vidängsvägen 11, 16736 BROMMA Postadress: BOX 14003, 16714 BROMMA Telefon:+46(8)4459610 E-post till Västerleds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

E-post

Så här behandlar vi dina uppgifter om du skickar e-post till oss.

Policy för e-posthantering

All e-post omfattas

Denna policy gäller all e-post som inkommer, som skickas eller finns lagrad sedan tidigare i den personliga e-brevlådan som används i tjänsten inom Västerleds församling. Policyn gäller alltså retroaktivt även för det som inkommit före policyn och Dataskyddsförordningen trädde i kraft.

 

Alla uppgifter som kan kopplas till person omfattas

Särskilt i inkommande e-post kan vi inte styra över vilka personuppgifter vi kommer att behandla. Gallring av e-post är därför av största vikt när vi inte kan finna rättslig grund för att spara inkommande e-post. Vid utgående e-post skall endast sådana uppgifter kommuniceras som är nödvändiga för ärendets hantering och vilar på rättslig grund.

 

Laglig grund

Inkommande e-post är okänd för oss innan den har nått oss och vi behandlar den enligt det berättigade intresse vi har som församling att sköta e-posthanteringen inom ramen för verksamheten.

När församlingen behandlar personuppgifter i utgående e-post sker det inom ramen för vad som är nödvändigt och berättigat intresse för verksamheten.

Behandling av personuppgifter i e-post kan även komma att grunda sig i avtal med en person som innehar anställning och personuppgiftsbiträdesavtal med den som församlingen har e-post kontakt med.

 

Radera eller spara i mapp

E-post skall användas för att kommunicera och inte som en plats att lagra. E-postlådorna skall regelbundet tömmas.

När vi har tagit emot och sparat e-post med stöd av någon rättslig grund avgör mottagaren hur länge och var kommunikationen skall sparas. E-postens brevlådor är inte lämpliga för långvarig lagring av personuppgifter. Personuppgifter som behöver behandlas under längre tid flyttas till mappar och diarier. E-posten med personuppgifter raderas därmed. Mappar raderas när ärendet är klart.

Känsliga personuppgifter raderas snarast. Om de skall sparas iakttas särskild försiktighet i enlighet med rättslig grund som krävs för hantering av känsliga personuppgifter, företrädesvis samtycke eller berättigat intresse inom verksamhetens ram.

 

Informera

Uppgifter om tredje person får skickas mellan kollegor som berörs inom verksamheten i församlingen utan att tredje part informeras om detta. Om personuppgifter lämnas ut utanför församlingen skall det övervägas om personen behöver informeras om att dennes personuppgifter har delats.