Meny

Dopets symboler

Varför får man ett dopljus? Vad symboliserar vattnet? Och varför är dopklänningen så lång vid barndop?

Dopljuset

Vid dopet får barnet ett dopljus. Ett levande ljus kan få oss att känna värme, närhet och trygghet, det är just detta som Gud är. Dopljuset är en påminnelse om Jesus som sa: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus”. 

Dopvattnet

Vatten är en symbol för livet och en levande Gud, eftersom vatten är en förutsättning för allt liv. Dopvattnet symboliserar vattnet vid tidens början, ur vilket Gud skapade allt, fostervattnet ur vilket livet föds fram och påminner om det renande vattnet, nådens källa, som släcker vår törst. I dopet ber prästen över barnet och vattnet och gjuter dopvattnet tre gånger över huvudet med orden: jag döper dig, i Faderns, Sonens och den helige Andens namn.

Dopklänningen 

Dopklänningen är lång för att barnet ska kunna växa i den, växa i tro. En konfirmand bär oftast en vit kåpa som en symbol för att den döpte har växt och själv kan ta ställning till dopets innebörd och konsekvenser. Församlingen har dopklänning som du gärna får låna. Boka den via expeditionen.

Fadderskap

Att vara fadder är en viktig och betydelsefull uppgift. Fadderns uppgift är att be för barnet, uppmärksamma dopdagen och vara en vuxen förebild genom barnets liv. Faddern kan aktivt vara med i dopet, kanske läsa en text och hålla i barnet. Faddern måste vara döpt, men det är inte nödvändigt att han eller hon är döpt i Svenska kyrkan. 

Dopgudstjänsten

I Svenska kyrkan finns en speciell ordning som används vid barndop. Du får gärna kontakta församlingen om du vill ta del av hur den ser ut. Du kan se och lyssna på vanliga doppsalmer här.

Planera med präst och musiker

Församlingsexpeditionen skickar en bekräftelse av bokad tid och med uppgift om vem av prästerna som skall döpa. Prästen kommer sedan att kontakta er/dig för dopsamtal. I dopsamtalet går ni igenom hur gudstjänsten går till och kommer överens om vilka texter som ska läsas och vilka psalmer som ska sjungas. Du får tillfälle att ställa frågor som du kanske funderar över. Gällande psalm- och musikval går det också bra att rådfråga tjänstgörande musiker. Dopgudstjänsten brukar ta ungefär 20-30 minuter beroende på antal psalmer, solosång osv. Dopet är gratis för den som döps, det finansieras genom din och andras kyrkoavgifter. Se och lyssna på doppsalmer här.

Namnet

Sitt namn får man av sina föräldrar som registrerar detta hos folkbokföringen, namnet har man fått innan man döps. Vid dopet nämns man vid alla sina namn, detta för att bekräfta vem det är som döps. 

Till dig/er som har adopterat barn

Barn till kyrkotillhöriga föräldrar antecknas i kyrkans tillhörighetsregister, men blir inte kyrkotillhöriga själva om de inte döps. Församlingen skickar därför ut inbjudan till dop till familjer med minst en kyrkotillhörig förälder. För er som adopterat kan dock registreringen ta olika lång tid, beroende på när adoptionen blir klar. Eftersom adopterade sällan är nyfödda när de registreras i församlingen, får ni som adopterat förmodligen tyvärr inte någon personlig dopinbjudan. Vi kan nämligen inte se i registret att barnet är adopterat, utan urvalet görs utifrån barnets ålder. Om ni önskar dop för ert barn är ni välkomna att kontakta församlingen för att boka tid ring Lisbeth Donnerberg 08-445 96 41, 445 96 10. 

Om barnet redan är döpt när ni får honom eller henne i er vård, kan dopet inte ske en gång till. Däremot får ni gärna samla släkt och vänner, eller bara er närmsta familj, till en gudstjänst med välkomnande i församlingen. Vi ber då för er och ert barn och barnet får ett dopljus. Om ert barn är svenskadopterat och döpt i Svenska kyrkan har han eller hon också blivit kyrkotillhörig i samband med dopet. Om barnet är utlandsadopterat och döpt i sitt ursprungsland, eller svenskadopterat och döpt i annan kyrkan än Svenska kyrkan, kommer han eller hon inte att automatiskt bli kyrkotillhörig, även om föräldern/föräldrarna är kyrkotillhörig/a. Endast dop i Svenska kyrkan som ger automatisk tillhörighet till Svenska kyrkan. Om ert barn alltså är döpt i annan kyrka än Svenska kyrkan, och ni önskar att barnet skall bli kyrkotillhörigt behöver ni anmäla inträde i Svenska kyrkan för barnets del. Det gör ni på en blankett som ni får genom församlingsexpeditionen 08-445 96 10.