Foto: Kristina Strand Larsson/Ikon

Dopet – en fest!

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje. Det är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Dopet är en högtid när vi får säga välkommen - välkommen till jorden, välkommen i familj och släkt och välkommen in i gudsgemenskapen. Den som döps blir medlem i Svenska kyrkan och en del av den världsvida kyrkan. 

Varmt välkommen att låta döpa dig eller ditt barn i Västerleds församling! Några gånger varje år arrangeras drop-in-dop och till dessa tillfällen behöver du inte boka tid i förväg. Vill du boka en doptid, hör av dig till Lisbeth Donnerberg 08-445 96 10. 

I dopet blir Guds kärlek tydlig. Dopet är en kärleksförklaring till varje människa - en Guds omfamning av den som döps. Läs gärna bilagan i Mama om dop, hur de kan gå till och vanliga frågor här.

Dop för alla åldrar

I Svenska kyrkan döps man oftast som barn, men det finns ingen övre åldersgräns. Vid barndop är det föräldrarnas val att barnen blir döpta. När barnet blir större kan hon eller han själv ta ställning till kyrkan och kristen tro. Konfirmationen kan vara ett sådant tillfälle när man får fundera kring sin tro tillsammans med andra.

För att bli konfirmerad måste man vara döpt, därför döps i dag en del ungdomar i samband med sin konfirmation. 

När man döps som vuxen har man en tid innan dopet träffat någon/några från församlingen och samtalat om kristen tro. För den vuxne kan dopet vara ett sätt att markera för sig själv och andra att man vill fortsätta att söka och leva som kristen. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. 

Fadderskap

Att vara fadder är en viktig och betydelsefull uppgift! Fadderns uppgift är att be för barnet, uppmärksamma dopdagen och vara en vuxen förebild genom barnets liv. Faddern kan aktivt vara med i dopet, kanske läsa en text och hålla i barnet. Faddern måste vara döpt, men det är inte nödvändigt att han eller hon är döpt i Svenska kyrkan. 

Dopgudstjänsten

I Svenska kyrkan finns en speciell ordning som används vid barndop. Du får gärna kontakta församlingen om du vill ta del av hur den ser ut. Du kan se och lyssna på  vanliga doppsalmer här.

Planera med präst och musiker

Församlingsexpeditionen skickar en bekräftelse av bokad tid och med uppgift om vem av prästerna som skall döpa. Prästen kommer sedan att kontakta er/dig för dopsamtal. I dopsamtalet går ni igenom hur gudstjänsten går till och kommer överens om vilka texter som ska läsas och vilka psalmer som ska sjungas. Du får tillfälle att ställa frågor som du kanske funderar över. Gällande psalm- och musikval går det också bra att rådfråga tjänstgörande musiker. Dopgudstjänsten brukar ta ungefär 20-30 minuter beroende på antal psalmer, solosång osv. Dopet är gratis för den som döps, det finansieras genom din och andras kyrkoavgifter. Se och lyssna på doppsalmer här.

Namnet

Sitt namn får man av sina föräldrar som registrerar detta hos folkbokföringen, namnet har man fått innan man döps. Vid dopet nämns man vid alla sina namn, detta för att bekräfta vem det är som döps. 

Till dig/er som har adopterat barn

Barn till kyrkotillhöriga föräldrar antecknas i kyrkans tillhörighetsregister, men blir inte kyrkotillhöriga själva om de inte döps. Församlingen skickar därför ut inbjudan till dop till familjer med minst en kyrkotillhörig förälder. För er som adopterat kan dock registreringen ta olika lång tid, beroende på när adoptionen blir klar. Eftersom adopterade sällan är nyfödda när de registreras i församlingen, får ni som adopterat förmodligen tyvärr inte någon personlig dopinbjudan. Vi kan nämligen inte se i registret att barnet är adopterat, utan urvalet görs utifrån barnets ålder. Om ni önskar dop för ert barn är ni välkomna att kontakta församlingen för att boka tid ring Lisbeth Donnerberg 08-445 96 41, 445 96 10. 

Om barnet redan är döpt när ni får honom eller henne i er vård, kan dopet inte ske en gång till. Däremot får ni gärna samla släkt och vänner, eller bara er närmsta familj, till en gudstjänst med välkomnande i församlingen. Vi ber då för er och ert barn och barnet får ett dopljus. Om ert barn är svenskadopterat och döpt i Svenska kyrkan har han eller hon också blivit kyrkotillhörig i samband med dopet. Om barnet är utlandsadopterat och döpt i sitt ursprungsland, eller svenskadopterat och döpt i annan kyrkan än Svenska kyrkan, kommer han eller hon inte att automatiskt bli kyrkotillhörig, även om föräldern/föräldrarna är kyrkotillhörig/a. Endast dop i Svenska kyrkan som ger automatisk tillhörighet till Svenska kyrkan. Om ert barn alltså är döpt i annan kyrka än Svenska kyrkan, och ni önskar att barnet skall bli kyrkotillhörigt behöver ni anmäla inträde i Svenska kyrkan för barnets del. Det gör ni på en blankett som ni får genom församlingsexpeditionen 08-445 96 10.