Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västerleds församling Besöksadress: Vidängsvägen 11, 16736 BROMMA Postadress: BOX 14003, 16714 BROMMA Telefon:+46(8)4459610 E-post till Västerleds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni: Kyrkans sociala arbete

Uppdraget för diakonin är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

Omsorg om medmänniskan

Diakoni är ett centralt begrepp i kristendomen och skall bedrivas i varje församling i Svenska kyrkan. Jesus Kristus visade villkorslöst omsorg om sina medmänniskor och tog ställning för de mest utsatta. Diakoni är uppdraget till kyrkan och alla kristna att försöka följa hans exempel. Att möta varandra med ömsesidig kärlek, respekt och solidaritet.

Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Detta diakonins samspel är unikt mänskligt. Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck. Diakoni är solidaritet med de svaga. 

Diakonerna

I varje församling finns det diakoner som har ett särskilt ansvar för den diakonala uppgiften. Diakonen har en högskoleutbildning med människovårdande inriktning samt ett års diakonal profilutbildning. Diakonerna är vigda enligt Svenska kyrkan ordning.

Västerleds församlings diakoner önskar möta människor i utsatta situationer och vara ett stöd genom att erbjuda enskilda samtal, stödgrupper, mötesplatser och föreläsningar. Tystnadsplikt är en självklarhet.

Samverkan

I Västerled finns en handlingsplan för beredskap när en olycka händer. I Bromma stadsdels krisgrupp ingår kyrkan. Kyrkan är ofta med på förskolor och skolor då olyckor/dödsfall inträffar.

Församlingens diakoner samverkar med socialtjänst, psykiatrin, vårdcentral m fl för att arbeta för ett gott samhälle för individer. Församlingen samverkar med skolor, socialtjänst och närpolis kring ungdomars situation i närområdet.

Enskilda samtal

Alla präster och diakoner i Svenska kyrkan har tystnadsplikt. Det du säger i samtalet går inte vidare. Du når oss via församlingens telefonväxel 08-445 96 10. Samtalen är kostnadsfria.

Monika "Monne" Larsson

Monika "Monne" Larsson

Västerleds församling

Diakon

Pauliina Rydman

Pauliina Rydman

Västerleds församling

Diakon