Begravning

Döden är en del av livet. Vi vet att det är så, även om vi kanske ogärna tänker på det. Därför kommer ofta bortgången av en närstående som en chock för oss. Begravningen är en viktig ceremoni där vi får tillfälle att hedra och ta farväl av den avlidne.

Ett viktigt avsked

Begravningen är en viktig ceremoni  Det är viktigt att få sörja tillsammans och finna tröst i löftet om ett evigt liv. Begravningsgudstjänsten fungerar som en ritual för avsked. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

Västerleds församling har inte några speciella begravningstider utan försöker anpassa tiderna för begravning efter de anhörigas önskemål.

Praktiska förberedelser

Mycket av de praktiska förberedelserna, val av kista, urna och transporter, sker ofta i samråd med en begravningsbyrå. Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill ta begravningsbyråns tjänster i anspråk och byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Ofta är det till hjälp för anhöriga om besöket på begravningsbyrån dröjer en eller ett par dagar efter dödsfallet så att man orkar med att ta emot information och fatta beslut. Man bokar tid per telefon eller vid ett personligt besök.

Begravningssamtal

När prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga för ett samtal. Mötet kan ske i hemmet eller på prästens arbetsrum. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen. Om det finns omständigheter som försvårar situationen för anhöriga kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen. Prästen har tystnadsplikt vad gäller enskild själavård, vilket betyder att han eller hon inte får tala med någon om det som har sagts i sådana samtal.

I samtalet planerar präst och anhöriga tillsammans utformningen av begravningsgudstjänsten. Det finns en begravningsritual som är begravningens stomme, men musik, psalmer, böner och texter går att diskutera och välja tillsammans med prästen. Har den avlidne skriftligt eller muntligt uttryckt önskemål bör de få komma i första rummet.

Psalmer och musik

Anhöriga är också välkomna att ta kontakt med den musiker som ska spela vid begravningen för att diskutera och kanske få förslag på musik. Här är några psalmförslag.

172 De skall gå till den heliga staden
183 Som sådden förnimmer
190 Bred dina vida vingar
238a Jag lyfter mina händer
249 Blott en dag 
251 Var jag går i skogar, berg och dalar
256 Var inte rädd
269 Sorgen och glädjen 
271 Närmare, Gud, till dig
277 Så tag nu mina händer
285 Det finns djup i Herrens godhet
289 Guds kärlek är som stranden
297 Härlig är jorden
304 Lär mig du skog att vissna glad
629 Så kort var den fröjd

Tacksägelse

Tacksägelse över den som avlidit läses i gudstjänsten söndagen efter att församlingen fått kännedom om dödsfallet. Församlingen skickar ett brev till närmaste anhörig med information om när tacksägelse läses. Anhöriga kan också lämna önskemål om tacksägelse till en speciell söndag genom att kontakta församlingsexpeditionen.

Dödsannons

En dödsannons gör det inträffade påtagligt för omvärlden. I annonsen informeras om när och var begravningen äger rum eller om den redan ägt rum. I annonsen kan man även framföra önskemål om gåvor till något särskilt ändamål. Annonsens storlek och valet av tidning påverkar kostnaden för den.

Kransplats

Utanför S:ta Birgitta kyrka finns det en plats där blommor och kransar kan läggas efter begravningen.

Begravningskaffe

Du är välkommen att boka våra samlingslokaler för begravningskaffe. Vid begravning av församlingsbo utgår ingen lokalhyra. Extern catering rekommenderas. 

Bårtäcke

I Västerleds församling finns ett bårtäcke som går att låna utan kostnad vid begravning i någon av församlingens kyrkor. Tala med församlingsexpeditionen eller med begravningsbyrån om detta, när ni planerar begravningen.

Västerledskyrkan i Äppelviken.

Västerledskyrkan

Västerledskyrkan reser sig som en mäktig basilika på en av de högsta platserna i Äppelviken. Kyrkan invigdes den 18 december 1932 av ärkebiskop Erling Eidem. Den är ritad av Birger Borgström.

S:ta Birgitta kyrka.

S:ta Birgitta kyrka

S:ta Birgitta kyrka ligger på berget ovan Mälaren i Nockeby. Det 39 meter höga klocktornet med sitt stålgrå kors syns vida omkring. Kyrkan, ritad av Rolf Bergh, började byggas i november 1960 och invigdes drygt två år senare.

S:t Ansgars kyrka

S:t Ansgars kyrka i Alvik är den yngsta och minsta av Västerleds församlings tre kyrkor.