Förbön

Vill du att vi ska be för något särskilt? Du kan be om förbön genom att kontakta oss, direkt eller anonymt.

Lämna gärna in förbönsämnen i kyrkornas förbönslådor eller via e-post till församlingen: vasterled.forsamling@svenskakyrkan.se. Du kan också lämna in böneämne här:

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.