Barn och familj

Lek, bus, sång, skapande, vila och delande. I församlingen finns aktiviteter för både stora och små barn. Tider för gudstjänster för bebisar och barn, söndagsskola och familjegudstjänster hittar du i kalendern.