Foto: Albin Hillert/Ikon

Barn i gudstjänsten

Barn är alltid välkomna i gudstjänsten! I församlingen erbjuds babygudstjänst, småbarnsgudstjänst och familjemässa. Välkommen!

För aktuella datum se kalendern.

Babygudstjänst och småbarnsgudstjänst

För de riktigt små inbjuds till babygudstjänst och småbarnsgudstjänst i samband med babycaféts och öppna förskolans samlingar. 


Familjegudstjänst/Barnens mässa

Regelbundet firas mässa och gudstjänst som är speciellt anpassade för barn. Predikan levandegörs ofta med musik, sång och drama. I gudstjänsten medverkar barnkörer med flera.