Psalm 900

Barnet döps i nådens hav

1. Barnet döps i nådens hav, utan önskan, utan krav, fylls av trons mysterium: Gud får plats i hjärtats rum.

2. Skaparen som livet ger var och en med kärlek ser, sänder änglar hit med bud: Du är skapad utav Gud.

3. Korsets tecken barnet får, Kristuslöftet år från år: jag är med dig varje dag, där du vandrar, vandrar jag.

4. När ett litet barn på jord döps i vatten med Guds ord, Helig ande barnet rör med det liv som aldrig dör.

5. Människans identitet knyts till Guds treenighet, dopets vatten glädjen har från Guds källa djup och klar.

6. Ingenting i världen kan skilja ifrån människan kärleken som dopet bär: du är älskad som du är.