Psalm 21

Måne och sol

1. Måne och sol, vatten och vind och blommor och barn skapade Gud. Himmel och jord, allting är hans. Herren vår Gud vill vi tacka. Herre, vi tackar dig. Herre, vi prisar dig. Herre, vi sjunger ditt heliga namn.

2. Jesus, Guds son, levde och dog, för alla, för oss, lever idag, ja, han är här, ja, han är här. Herren vår Gud vill vi tacka. Herre, vi tackar dig. Herre, vi prisar dig. Herre, vi sjunger ditt heliga namn.

3. Anden, vår tröst, levande, varm och helig och stark, talar om Gud, stöder och bär dag efter dag. Herren vår Gud vill vi tacka. Herre, vi tackar dig, Herre, vi prisar dig. Herre, vi sjunger ditt heliga namn.