Foto: Henrik Mill

Dop

Oavsett din ålder är du välkommen att döpas. I dopet lägger du ditt eller ditt barns liv i Guds händer och Gud lovar vara med till tidens slut.

Vad innebär det att vara döpt?

Den som döps tas upp som medlem i den världsvida kyrkan, så väl som i den lokala. Du blir del av ett stort sammanhang som sträcker sig långt bakåt i tiden. 
I dopet lovar Gud förlåta dig när du gör sånt som du inte är stolt över, när det inte blir som du tänkt. Du får löftet om en ny start varje dag.
Du behöver inte prestera något för att bli döpt, inte vara på nåt särskilt sätt. Gud ger dig dopet som en gåva, något tryggt som du kan växa i.

Guds omsorg gäller alla människor och hela skapelsen, men i dopgudstjänsten blir det särskilt tydligt att löftet gäller den som döps.  I dopet riktas nämligen löftet just till den som vi högt och tydligt nämner vid sitt namn. Löftet att Gud är med alla dagar, vad som än händer i livet.  

Symboler i dopet

Små barn som döps har oftast en lång, vit dopklänning på sig. Det vita står dels för fest, dels för renhet. Längden symboliserar att barnet får växa in i tron. Dopklänningen är dock inget måste. Barnet kan vara klädd i det man själv tycker är fint.

Vattnet i dopfunten skall vara rent och friskt. Det har många betydelser. Vatten är en förutsättning för allt liv, en symbol för livet, men vatten kan också vara hotfullt. Genom dopet får du ”dö och återuppstå med Jesus”. Du får ett nytt liv.

Dopljuset som du får i gudstjänsten är en symbol för Jesus. En påminnelse om att du aldrig behöver möta det mörka i livet ensam. 

En checklista på en skrivplatta.

Checklista

Tips på hur du kan planera ett dop

En person med målade naglar följer med sitt pekfinger melodin i en uppslagen psalmbok.

Psalmer, sånger, böner och dikter vid dop

Här listar vi förslag på psalmer, sånger, böner och dikter.

Här hittar du bilder och information om församlingens kyrkor och församlingsgårdar