En yngre man och en äldre kvinna samtalar under ett träd.
Foto: Magnus Aronson

Växa i roll och uppdrag

En webbaserad utbildning för dig som ordförande och vice ordförande. Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller är helt ny i rollen är intentionen att du ska berikas och stärkas i ditt uppdrag - till kyrkans bästa.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i sammanhanget, uppdraget och rollen.
Den är framtagen tillsammans med representanter från alla tretton stift, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) Sensus och Verbum.

Innehållet utgår från centrala teman som är formulerade av erfarna kyrkorådsordföranden från hela landet.

Varje utbildningsavsnitt inleds med en film på 20–25 minuter där två programledare samtalar med interna och externa experter. Du får också möta ordförandekollegor som delar med sig av sina tankar. I ett par avsnitt gör vi nedslag i en församling eller ett pastorat för att prata med kyrkoherde och kyrkorådsordförande om deras samarbete.

Vi växer och får nya perspektiv när vi delar våra tankar med andra. Därför finns det övningar i anslutning till varje avsnitt där du kan stanna upp och reflektera – ibland på egen hand och ibland tillsammans med andra utbildningsdeltagare,
presidiet och/eller hela kyrkorådet.

Utbildningen består av följande sju avsnitt.

Avsnitt 1: Kallelse och rollförståelse
I mitten finns du, kallad av Gud och i ett specifikt uppdrag, en särskild roll!
Avsnitt 2: Svenska kyrkans sammanhang och organisering
Det större sammanhanget du verkar i.
Avsnitt 3: Kyrkorådet som styrelse
Det mer direkta sammanhanget du står i, med specifikt ansvar och specifika uppgifter.
Avsnitt 4: Gemensamt uppdrag
Delat ansvar - den konstruktion som är alldeles unik för Svenska kyrkan.
Avsnitt 5: Styra leda
Relationen till Kyrkoherden - en av dina viktigaste uppgifter.
Avsnitt 6: Strategi, beslut och uppföljning
Styrelsens verktyg.
Avsnitt 7: Mötesledning
Själva hantverket i ordförandeskapet.

När det gäller fördjupad förståelse och tillämpning kommer vi guida dig till individuella fördjupningsdelar, som vi samlat i anslutning till varje del. Det kan vara en lista på böcker, länkar till webbsidor och filmklipp eller webbinarier och utbildningar.
Utbildningen kommer att finnas tillgänglig i början av januari 2022.

Anmäl dig här