Foto: Ann Löfqvist

Västerås stifts grundkurs

Är du nyfiken på Svenska kyrkan som arbetsplats? Vill du reflektera tillsammans med andra kring kristen tro? Vill du bredda ditt kontaktnät i kyrkan? Varje år erbjuder Västerås stift en grundkurs om Svenska kyrkan. Kursen ges på halvfart i samarbete med Sjöviks folkhögskola.

Grundkursen löper över ett läsår och är öppen för alla som fyllt 18 år. Den fungerar utmärkt som fortbildning för dig som är anställd eller som en grundläggande orientering för dig som vill jobba inom ett av kyrkans profilyrken; musiker, församlingspedagog, präst eller diakon.

INNEHÅLL

Utgångpunkten för kursen är Svenska kyrkans uppdrag och teologi. Vi ställer frågor som: Vad innebär det att vara kristen? Hur kan vi vara en relevant kyrka i dagens Sverige?
Du får också möjlighet att fördjupa dig i kyrkans fyra grunduppgifter; gudstjänst, diakoni, mission samt undervisning och fundera kring vad de här uppgifterna innebär i idag, och i framtiden.
Kyrkans fyra profilyrken; musiker, präst, diakon och församlingspedagog kommer att stå i fokus och du kommer att få träffa yrkesverksamma inom varje område.  
Vi tittar även närmare på Svenska kyrkans organisation. Hur styrs kyrkan? Vad innebär kyrkopolitiken? Vem fattar besluten - och hur går det till?
Vi jobbar också praktiskt med gudstjänsten och lär oss att planera och leda andakter.
Under kursens gång kommer du att möta många företrädare för Västerås stift i form av föreläsare och inbjudna gäster. Tanken är att du ska få lära känna Västerås stift inifrån och få en möjlighet att bredda ditt kontaktnät.

UPPLÄGG

Utbildningen är förlagd till sex helgträffar på Stiftsgården i Rättvik. Föreläsningar och workshops varvas med tid för samtal och eget arbete. Mellan träffarna tar du del av kurslitteratur och skriver reflektioner utifrån det du läst. Folkkyrkotanken är bärande, vilket innebär att stort fokus kommer att ligga på att lära av varandra.
En viktig del av kursen är att du utforskar församlingslivet på din hemort, till exempel genom att engagera dig i gruppverksamhet eller att ha uppgifter i gudstjänsten. Vi rekommenderar också att du går i själavård under studietiden och jobbar med din egen tro.

KOSTNAD

Undervisningen på Västerås stifts grundkurs är kostnadsfri. Du betalat för resa, kost och eventuell övernattning i samband med träffarna på Stiftsgården i Rättvik. Grundkursen berättigar till studiemedel från CSN.

ANSÖKAN

Du söker Västerås stifts grundkurs via Sjöviks folkhögskola. Mer information och ansökningshandlingar finns på Sjöviks folkhögskolas hemsida. Alla sökande kallas till en informations- och intervjudag, antingen på Stiftskansliet i Västerås eller på Stiftsgården i Rättvik.
Sista ansökningsdag är den 15 april.

FRÅGOR

Kontakta  kursansvarige Niklas From, se nedan.

Grundkursen förankrar och breddar

– Jag har en vision om att arbeta som diakon i Västerås stift och vill hitta en förankring och skaffa kontakter här i stiftet, säger Madeléne Klingström. Hon är en av de 18 personer som just nu läser Västerås stifts grundkurs – en utbildning som både ger nya nätverk och tid att fundera över sin egen tro och plats i kyrkan.