Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Unika medeltida takstolar

Under flera år har det pågått en inventering av medeltida takstolar i stiftets kyrkor. Syftet är kartlägga var dessa unika takstolar finns och att kunna bidra till forskingen kring medeltida kyrkor.

Under 2014-2018 har Västerås stift inventerat medeltida takstolar. Totalt har 70 kyrkor av stiftets kyrkvindar inventerats. Utöver det har också 15 klockstaplar, en kastal, sockenmagasin och andra byggnader på kyrkotomten som bedömts intressanta inventerats. I Västmanland har det påträffats medeltida material i 26 kyrkor och tre klockstaplar. I Dalarna finns medeltida material kvar i sex kyrkor och en klockstapel och i stiftets Örebrodel i en av kyrkorna.

Resultatet från inventeringarna kommer därefter att publiceras i en utförligare rapport som sänds till berörda församlingar, arkiv, bibliotek, länsmuseer och länsstyrelser.

Bakgrunden till projektet är att kyrkorna i Västerås stift är i huvudsak daterade på konsthistoriska grunder. Vi har bristande kunskaper om det tidiga kyrkobyggandet och det råder oklarheter beträffande dateringar av stiftets kyrkor. Medeltida träkonstruktioner finns nästan uteslutande i kyrkobyggnader och hör internationellt sett till värdens äldsta bevarade träkonstruktioner. Av Västerås stifts drygt 170 kyrkor har 65 uppförts under medeltiden. Flera av dessa kyrkor har brunnit och eller byggts om i större eller mindre omfattning. Medeltida delar av takkonstruktioner kan trots detta bevarats vilket bekräftas i en del ombyggda kyrkor där vi med säkerhet vet att medeltida taklag finns. Kyrkokaraktäriseringarna och vård- och underhållsplanerna omfattar sällan tillräckligt med kunskaper om kyrkvindarna varför en kartläggning och inventering är angelägen. Vindarna har påverkats och påverkas ofta till exempel vid takreparationer, kabeldragningar, brandskyddsinstallationer, förstärkningsarbeten och dylikt.

Syftet med inventeringen är att identifiera de kyrkor där medeltida taklag finns eller kan finnas bevarade, kartläggningen har också bildat en underlag till fördjupade studier på vissa kyrkor. Fördjupade studier genomförs under hösten 2017 i 6 av stiftets kyrkor med syfte att förtydliga och fördjupa kunskapen kring kyrkornas historia.  

Liknande inventeringar har genomförts/genomförs inom Linköpings stift, Strängnäs stift, Skara stift och Lunds stift.    

Arbetet genomförds av byggnadsantikvarie Lisa Skanser från Stiftelsen Kulturmiljövård och timmerman Daniel Eriksson från Bygg & Hantverk i Karlskoga.

Anna Arrebäck Güthlein

Anna Arrebäck Güthlein

Västerås stift

Stiftsantikvarie, KAE-handläggare, planering och kansliledning

Direkt: 021-17 85 75

SMS: 070-387 29 10