Foto: Åke Paulsson

Texter i urval

Här kan du läsa essäer som Mikael Mogren författat utifrån olika aktuella teman. Du kan också lyssna på testerna, inlästa av Mikael själv, i podcasten "I huvudet på Mikael Mogren".

Biskop Mikael talade för fred i Ukraina

Söndagen den 6 mars 2022 talade biskop Mikael Mogren inför 500 personer som samlats utanför domkyrkan i Västerås för en manifestation för fred i Ukraina.

Ge inte upp!

Läs Mikael Mogrens inledningsord ur boken Ge inte upp!

Hur ska kristen tro överföras till nästa generation?

Mikael Mogren om amerikaniseringen av svensk kristendom. Artikel i VLT 31 mars -21.

Traditioner och relationer i allhelgonatid.

Inför allhelgonahelgen skriver biskop Mikael Mogren om vårt behov av traditioner och relationer. Artikel i VLT 2 november -21.

En västmanlänning bär inte tron på utsidan

Biskop Mikael Mogren har läst Pelle Söderbäcks biografi om Claes-Bertil Ytterberg. Han reflekterar kring sin företrädares betydelse och kyrkans roll i samhället.

"Freden, friheten och förankringen är vägen mot framtiden"

Biskop Mikael Mogren reflekterar över hur snabbt tillvaron förändras och vikten av att vi håller fast i värdena fred, frihet och förankring.

Kyrkans miljöer tillhör alla

En nations historia är gemensam för alla invånare. Det gäller också Sverige, och just i vårt land är det gemensamma rotsystemet kyrkans miljöer, eftersom de berättar hur nationen vuxit fram. Kristen tro kommer inte omfatta hundra procent av befolkningen i framtiden, men tillräckligt många för att bidra till det gemensamma. Däremot kommer kyrkans miljöer att vara den enande förankringen för samtliga invånare i landet Sverige. Läs biskop Mikael Mogrens essä om vårt gemensamma kulturarv.

Johannes Rudbeckius - Barnens, bildningens och de fattigas biskop

För 400 år sedan, den 26 januari 1619, vigdes Johannes Rudbeckius till biskop i Västerås stift. Tillsammans med hustrun Malin Hising omdanade han inte bara Västerås domkyrka och Västerås stift, utan lade också grunden till det som idag är den svenska välfärdsstaten.    

Julevangeliet hävdar livets helighet

Behöver julen vara kristen? Det är en av de frågor som biskop Mikael Mogren ställer i årets julessä där han bland annat gör upp med föreställningar om att julen skulle vara en gammal hednisk högtid och att julevangeliet är en saga.

I huvudet på Mikael Mogren

Biskop Mikael Mogren läser sina egna texter.