Stiftshistoriska sällskapet

Varmt välkommen i stiftshistoriska sällskapet! Stiftshistoriska sällskapet har som uppgift att väcka, främja och stödja intresset för studier och forskning rörande Västerås stifts historiska utveckling (Stadgar för Stiftshistoriska sällskapet i Västerås stift § 1)

Ett av sällskapets sätt att stimulera intresset är att ge ut en skriftserie och en småskriftsserie. Många förtroendevalda, kyrkvärdar, anställda eller kyrkligt intresserade personer sitter inne med kunskap eller egen forskning kring något eller någon som även kan ha ett värde för andra.

Förutom det årliga årsmötet på våren med intressanta föreläsningar, arrangerar sällskapet även  tematiska dagar om stiftets historia.
Om du har några frågor så går det bra att goran.broas@svenskakyrkan.se till sällskapets sekreterare Göran Broås.

Stiftshistoriska sällskapets småskriftserie

Här kan du läsa/skriva ut häften (från 2017) i småskriftserien.