Småskriftserier

Stiftshistoriska sällskapets småskriftserier

Här finns stiftshistoriska sällskapets småskriftserier att läsa/skriva ut.

För utskrift: Om din skrivare kan skriva ut häften är det bara att välja det vid utskrift för att få ett häfte att läsa.

Om du behöver minska ner sidan för att skriva ut på A5, zooma till 71 %.

Småskrift nr 1, 2013(pdf) Prosten Åkerblom, Värjan i Sala församling samt Kyrklig terminologi i samband med indelningsärenden.

Småskrift nr 2, 2017(pdf) Diakonissan Albertina Eriksson, När Grängesbergs kyrkogård flyttades samt En synbarlig omsorg om själens välbefinnande.