Småskriftserier

Stiftshistoriska sällskapets småskriftserier

Här finns stiftshistoriska sällskapets småskriftserier att läsa.

Småskrift nr 1, 2013(pdf) Prosten Åkerblom, Värjan i Sala församling samt Kyrklig terminologi i samband med indelningsärenden.

Småskrift nr 2, 2017(pdf) Diakonissan Albertina Eriksson, När Grängesbergs kyrkogård flyttades samt En synbarlig omsorg om själens välbefinnande.

Småskrift nr 3, 2021 (pdf) Andreas Kalsenius,1688-1750, Biskop i Västerås stift samt Resliga gestalter i liten dalakyrka, Två profiler i Hosjö kapell.