En affisch med texten "visa omsorg".
Foto: Magnus Aronson/ Ikon

Rekommendationer med anledning av Coronaviruset

Västerås stift följer noga utvecklingen med coronaviruset Covid-19 och tar beslut om rekommendationer och åtgärder för att minska smittspridning och bidra till att viktiga samhällsbärande funktioner upprätthålls.

Stiftets krisledning samaträder regelbundet och gör bedömningar som baseras på information från bland andra Folkhälsomyndigheten och UD, liksom de samverkansmöten som sker löpande med myndigheter och aktörer på regional nivå. En viktig del i krisabetet är att på veckobasis samla in lägesbilder från stiftets församlingar som underlag för beslut om särskilda stödinsater och för att kunna bidra till myndigheternas samlade bild av konskevenserna av smittspridningen.  

Läs mer om hur Västerås stift arbetar med corona