Foto: charlemagne/pixabay

Regnbågsgillet

Regnbågsgillet består av ungdomar som vill jobba med religion och hbtqi-frågor inom Svenska Kyrkans Unga.

Regnbågsgillet består av ungdomar som vill jobba med religion och hbtqi-frågor inom Svenska Kyrkans Unga och i miljöer inom Svenska kyrkan där hbtqi-ungdomar rör sig. Samt att i dessa sammanhang sprida information om hur en normkritisk och inkluderande kyrka kan byggas. Visionen är en kyrka och ett samhälle där alla kan känna sig välkomna och accepterade utan att mötas av okunskap och förtryck. Regnbågsgillet grundades 2001 och är en del av Svenska Kyrkans Unga Camelot. Tillsammans med Västerås arrangerar regnbågsgillet läger och mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Här kan du läsa om Regnbågsgillets läger den 5-7 januari 2022 (pdf).