Foto: Henrik Mill

Präst & Diakonvigning

Söndag 9 juni 2019 i Västerås domkyrka

Vigda till tjänst i Svenska kyrkan av biskop Mikael mogren. Från höger i bild: Ingela Blomström, Judith Lindenmo, Solveig Enlund Gustafsson, biskop Mikael Mogren, Taina Herlitz, Jens Holmqvist, Richard Lindberg, Peter Risberg. 

Här kan du se ett bildspel från vigningen.