Foto: Peter Forsberg

Personligt brev till dig som är trans

Vi skriver till dig från en kyrka som också är trans. En kyrka består av människor. Människor är olika. Hos oss finns konfirmander, anställda, kyrkvärdar, förtroendevalda, ideella och andra församlingsmedlemmar som definierar sig som transpersoner. Kyrkan består alltså också av transpersoner. Därför skulle kyrkan kunna beskrivas som trans.

Vi är ledsna över hur media har hanterat dig och vi sörjer den del av feminismen som slagits för sina rättigheter och som nu vill begränsa dina. Vi vill med detta brev visa att du inte är ensam och att vi är många som står vid din sida. Under en längre tid har vi sett och hört så många röster som talat om dig, och som velat begränsa ditt liv. Nu kan vi inte längre vara tysta. 
 
Under de senaste åren har vi sett hur tidningar, radio och TV, även de som utger sig vara seriösa, gett utrymme åt åsikter där du som transperson och dina rättigheter ifrågasatts.
Vi har sett ett samtalsklimat där du har blivit allmän egendom, där dåligt underbyggda teorier får stå oemotsagda och bli norm för vad som ska gälla för ditt liv. Du bjuds sällan in till samtal och vi förstår om du inte vill deltaga. För vem skulle vilja utsätta sig för samtal med den som inte vill eller tror att du finns och som vill beröva dig dina rättigheter?
 
Vi kan inte se det på annat sätt än att media gett utrymme åt ett hat som riktar sig mot dig. Vi tycker att det är sorgligt att grupper, organisationer och individer som står för detta hat får plats framför mikrofonerna, på debattsidorna, i kulturprogrammen och i tv-sofforna. Detta bidrar till normalisering av transhat.
 
Vi ser att transexkluderande feminism använder en retorik som vi känner igen från radikala högerkristna grupper och högerpopulister. Du drabbas av ord och handlingar som hämtar sin näring ur några av mänsklighetens mörkaste sidor. Vi sörjer en rättighetsrörelse som slår neråt. Du, jag, vi, alla behöver en bred solidarisk feminism som bekämpar trånga könsnormer.
 
I Bibeln finns en berättelse om Hagar. Hon är en slavflicka som utnyttjas av de som äger henne. När hon inte längre behövs körs hon ut i öknen tillsammans med sitt barn till en trolig död. Hennes vatten har tagit slut och hon lägger sitt barn under en buske för att hon tror att han kommer att dö. När Gud hör barnet gråta talar Guds ängel till Hagar. “Var inte rädd” säger ängeln och Gud visar Hagar en brunn med vatten så att hon kan ge barnet att dricka. Barnets och Hagars liv slutar inte i öknen. Barnet växer upp och Gud lovar Hagar att barnets folk ska bli stort.
 
Ibland är vi som Hagar. Människor med makt över våra liv talar om oss och behandlar oss som om vi är ett objekt, något de äger. De vill definiera hur våra liv ska se ut och vilka rättigheter vi har. Vi används för att deras liv ska bli fullkomliga och våra liv får bara finnas om det ger deras liv en mening. Annars betraktas vi som hot och körs ut i öknen för att dö. I öknen är det lätt att, som Hagar, tro att vi inte kommer överleva. Att vi dör om inte makten, normen vill att vi ska leva. Ofta är vi beroende av de människor som har makt.  De bestämmer om vi ska få den vård vi behöver och om våra rättigheter ska tas tillvara. På ett sätt har Hagar rätt. När vi körs ut, när vi inte får vara med, när våra rättigheter tas ifrån oss kan vår framtid berövas oss och vi dör. Men i berättelsen visar Gud Hagar att även om vi förskjutits av de med makt så påverkar inte det vårt värde. Vårt värde som människor kan ingen ta ifrån oss. Precis som Hagar har vi alla, kristna eller inte, transpersoner eller cispersoner, en egen relation med Gud. Vi har en egen berättelse som finns och är sann, oavsett om någon annan vill att den ska finnas eller inte.
 
Vad du än möter och vad andra än säger, kan ingen ta ifrån dig din könsidentitet och ditt människovärde. Gud älskar dig, precis som du är.
 
Vi tror på en kyrka och en Gud som välkomnar människor bortom makt, nationsgränser, etnicitet, sexuell läggning, kön och könsidentitet. En mänsklighet i regnbågens alla färger, helt fantastisk och oändlig i sin mångfald.
Vi är olika och det är bra. Och Gud såg att det var gott.
 
Guds välsignelse till dig önskar vi (943 st) som undertecknat detta brev och som alla har anknytning till Svenska kyrkan.

Vi som skrivit brevet
Cecilia Redner, präst, 
Hans Degréus, präst
Peter Åström, präst
Peter Forsberg, präst
Frida Ohlsson Sandahl, författare, sociolog och teolog
Åke Paulsson, kommunikatör

Vi som skrivit under

Josefine Jerhlander, präst
Frida Ohlsson Sandahl, författare, sociolog och teolog
Erik Gyll, präst
Pontus Degréus, Församlingsassistent
Linnea Eriksson, präst
Mari-Anne Bergstam, församlingspedagog
Edit Strandberg, kommunikatör
Clara Linderland, diakon
Sofia Heyer Stensby, församlingspedagog
Kim Rehnman, präst
Joel Hultin, präst
Emmy Lindgren, präst
Heleena Grevesmühl, församlingspedagog
Sara Ringborg, församlingspedagog
Anna Bohlin, präst
Amanda Carlshamre, diakonkandidat
Emeli Bohlin, prästkandidat
Veronica Nilsson, diakoniassistent
Anna Nilsson, församlingspedagogstudent
Emelie Kjellgren, diakon
Helena Svensson, präst
Maja Larsson, barn och ungdomsledare
Anne Sörman, präst
Erik Linde, präst
Annelie Bäck, diakon
Åse Johansson Holm, prästkandidat
Robin Grytzelius Sundler, präst
Susanne Olbring, präst
Tina Bagerstam Johansson, präst
Görel Robsarve Malmros, kommunikatör och pedagog
Eva-Mari Karlsson Kempi, diakon
Ulrika Hansson, prästkandidat
Elin Sörman, förtroendevald
Linnea Carlbark, präst
Karin Långström, präst
Marie Henningsson, diakon
Cecilia Nahnfeldt, präst och forskare
Sandra Signarsdotter, präst
Maria Idänge, präst
Annalena Eriksson, barn och ungdomsledare
Camilla Ekeskär, präst
Isabella Persson, församlingsassistent, distriktsordf. Svenska Kyrkans Unga
Julia Rosencrantz, ungdomsledare
Mirjam Fors, präst
Emma Hedlund, präst
Britt Sandström, förtroendevald
Anna Johanna Blom, kommunikatör
Jessie Söderlund Broström, fritidsledare
Anna Lundgren, präst
Embla Trygg, prästkandidat
Marika Palmdahl, präst
Dennis Gårdman, präst
Anna Ekelund, diakon
Malin Melander, församlingspedagog
Hanna Stark, präst
Lena Väfors, diakon
Johan Christersson, prästkandidat
Rikard Olofsson, präst
Helen Wolter, diakon
Åsa Wikman, diakon
Linda Bodin Sporre, präst
Anders Rune, präst
Lena Bernell, präst
Per Jonsson, diakon
Antje Bernhardt, präst
Marie Åsenius, diakon
Sofia Söderin, prästkandidat
Elin Holmberg, församlingsassistent
Johan Garde, präst
Annaeva Lagergren, diakon
Annika Davidsson, församlingspedagog
Hannes Tegerstrand, distriktsordf Svenska Kyrkans Unga
Fia Eneroth, socionom
Anna Thyr, präst
Karin Tallberg, präst
Juana Baumann, diakon
Elin Nicklasson, församlingspedagog
Therese Widell Latif, församlingpedagog
Jimmy Tåli, präst
Elvira Olsén, kantorsstudent
Camilla Kristoffersson, diakonkandidat
Tina Wilhelmsson, teologistudent
Eva Brindbergs Granath, kyrkomusiker
Anders Hallbäck, församlingsmusiker
Anna Tersmeden, präst
Susanne Wall
Moa Sjögren, präst
Katinka Randin, präst
Lena Ekberg, präst
Jessica Fritzson, präst
Anette Oskarsson, präst
Petra Oddson, diakoniassistent
Linda Vided, församlingspedagog
Timmy Leijen, förtroendevald, samtalsterapeut
Carolin Falk, präst
Cecilia Dresch, präst
Hanna Eliasson diakon
Emma Svantesson Viberg, musiker
Johan Fors, vaktmästare
Lena Bergman, diakon
Elinn Leo Sandberg, diakon
Rebecca Lundberg, diakonkandidat
Anna Djurbäck, diakon
Lena-Carin Ängslycke, diakonkandidat
Daniel Andersson, projektledare
Lara Coppes, kommunikatör
Johannes Holmberg, församlingspedagog
Annelie Ingrid Söderlind, pedagog
Lisa Säll, pedagog
Simon Nilsson, prästkandidat
Maria Jälmsjö, diakon
Kristina Riessen, församlingspedagog
Maria Jern, medlem
Jenny Edling, församlingpedagog
Daniel Sjödahl, församlingspedagog
Jessica Menzinsky, präst
Cecilia Nyholm, präst
Eli Borgström, kristen feminist
Jessica Olofsson, diakon
Malin Martis, diakon
Malena Frööjd, pedagog
Emelie Hjerth, präst
Lena G Åkesson, pedagog, folkbildare
Paul Hansson, präst
Erik Tegenborg, kyrkomusiker
Susanne Åberg, församlingspedagog
Björn Alexandersson, kyrkomusiker
Lena Widdgård, studie- och yrkesvägledare
Victoria Svärd Wärme, präst
Helena Lennstring, präst
Angela Collin, präst
Gunilla Gustavsson, diakon
Agneta Sundén, pedagog
Agneta Lennartsdotter, diakon
Maria Isberg, präst
Caroline Wärmegård, församlingsassistent
Miche Turner, församlingspedagog
Erika Andersson, diakonkandidat
Jessica Sjöström, diakon
Stina Tysk, prästkandidat
Anders Nyström, präst
Carl Eric Ericsson, prästkandidat
Anton Dahlgren, musikpedagog
Ida Gynning, diakonkandidat
Erica Boge, diakon
Roger Sjöblad, kyrkvärd
Johanna Wagnborg, HR-specialist
Anna Westerling, församling pedagog
Sofia Jeppsson, musikpedagog
Sandra Wallin, församlingspedagog
Karin Sundmark, präst
Sofia Rosenquist, pedagog och förtroendevald
Ingrid Holmgren, präst
Miranda Digréus, socionom
Anna Fjällborg, präst
Thomas Bernhardt, organist
Cornelia Henrysson, student
Carolina Nilsson, lärare
Anna Brodén, präst
Ellen Andersson, präst
Madeleine Friberg Ahlm, distriktsordf Svenska Kyrkans Unga
Åsa Säve-Limander, kyrkomusiker
Pontus Norshammar, diakon Equmeniakyrkan
Anna Rosén, kantor
Richard Thörn
Johan Sundbäck, distriktstordf Svenska Kyrkans Unga
Joel Eriksson, kyrkomusiker
Felicia Glimmegård, kyrkomusikerstuderande
Kajsa Österling, prästkandidat
Julia Hammarström, ageravolontär Act Svenska kyrkan
Isa Arkstedt Broberg, organist
Anders Hedberg, diakon
Pontus Svahn, församlingspedagog
Sofia Strinnholm, präst
Linda Wagerman Grönberg, präst
Birgitta Westin, präst
Linda Sjöö, församlingspedagog
Eva Bergman, kommunikatör
Ulla Ingermark, diakon
Hampus Stensson, Svenska Kyrkans Unga
Veronica Hagberg, diakon
Linda Åberg Luthman, förtroendevald
Linnea Ahdenkari, Svenska Kyrkans Unga
Peter Lööv Roos, präst
Mathilda Dahlin, prästkandidat
Anne Persson
Joel Saxholm, kyrkomusikerstuderande
Douglas Gustafsson
Marina Ander, församlingspedagog
Stefan Trygg, församlingspedagog
Maria Karlsson, präst samtalsterapeut
Lucas Fornadner Rosell,
Nathalie Nygårds, församlingspedagog
Hanna Pierre Nilsson, prästkandidat
Jon Falk, stiftspedagog
Ann-Charlotte Uggla, präst
Minerva Nilsson
Carina Andersson, förtroendevald
Gunilla Linden, präst
Erik Kirsten, kyrkomusiker
Jenny Grimmbeck, prästkandidat
Anna Wramby Nihlgård
Lovisa Pihl, prästkandidat
Andrea Ståhlberg, student
Ingrid Sardal, församlingsassistent
Ullakarin Westlin, diakon
Erik Vikström, ledamot av kyrkomötet
Johanna Berggren, präst
Cajsa Ejemyr, präst
Marcus Lampa, diakonkandidat
Rose-Marie Svensson, kyrkomusiker
Alicia Mehler
Alexander Olsson, barnskötare
Johanna Häggblom, präst
Emma Christensson, teologistuderande
Desirée Lind, teologistudent
Carl Adam Landström, organist
Ana Lundgren, församlingspedagog
Filip Södervall, kyrkomusiker
Maria Stenbom, prästkandidat
Anna-Karin Berglind, diakon
Helena Nylén
Ulrika Skärlund, kyrkomusikerstuderande
Jimmy Sjögren, pedagog
Joan Donkin, präst
Tina Blomquist, präst
Åsa Jonsson, präst
Linda Joelsson, präst forskare
Jenny Bäckhjem, förtroendevald
Annesophie Färdigh, präst
Christina Evertsson, stiftspedagog
Anna Hartwig, präst
Lisa Holmquist
Christina Hultdin, präst
Julia Andersson, präst
Casper Carlsson, Vaktmästare
Lisbeth Niedenmark, förtroendevald
Helena Persson, församlingspedagog
Rode Oskarsson, präst
Fredrika Gårdfeldt
Karin Ahlqvist
Kristina Göranzon, församlingspedagog
Maria Bergius, präst
Daniel Jansson Brask, präst
Johannes Fransson, stiftskonsulent, kyrkomötesledamot
Anna-Karin Horner, präst
Jessie Björk, medlem
Karin Janfalk, stiftspedagog
Erik Horner, präst
Maria Kihl, präst
Mia Söderberg, församlingspedagog
Tony Larsson, församlingspedagog
Johan Stråhle, stiftsingenjör
Charlotte Kämpe, medlem
Eva Hallberg, pedagog
Susanna Brandin, vaktmästare
Julia Jullan Jonsson
Emelie E Sagrelius
Jörgen Eklund, förtroendevald
Lisa Lottadotter Gerenmark, stiftkonsulent
Lena J Olsson, stiftskonsulent
Ida Liljeblad, stiftskonsulent
Sara Waldenfors, präst
Anna Sjöberg, församlingspedagog
Karin Tillberg, präst
Linda Angman, präst
Hella Linander, präst
Eva Stenström, präst
Linda Berglund präst
Veronica Wåhlberg, rytmikpedagog
Anders Facks, präst
Jimmy Nilsson
Karin Karlsson, präst
Max Axdal
Cathrin Björklund, pedagog
Judith Lindenmo, sjukhusdiakon
Patrik Hellberg, präst
Josephine Helmerson
Karolina Brattgård Thoäng, präst
Frida Carlsson församlingspedagog
Johannes Zeiler, präst
Cecilia Ehlert Ankarstrand
Emma-Karin Ahlström
Sara Jakobsson, diakon
Tommy Persson
Zacharias Järphed Lindberg, församlingsassistent
Henrik Brifors, församlingspedagog
Ulrika Säfström Sunnerfelt, kommunikationschef
Elisabeth Anderberg, kommunikatör
Emmah Nordström
Hanna Nahlbom
Helen Kling, diakon
Jenny Ludvigson, präst
Ann-Helen Lundqvist
Hannes Tidare, musikkonsulent
Kristina Hassel Konpan, sekreterare
Kekke Waltersson, folkbildare kyrkorådsordförande
Danjel Svensson, församlingspedagog
Michael Wingårdh
Christian Bonde, pedagog
Sofia M Porle, präst
Michael Augustsson
Julia Domberg, Svenska kyrkans Unga
Sofia Devall, kyrkomusiker
Em Jakobsson, diakonkandidat
Ragnhild Hallén, präst
Emmie Davidsson, diakon
Sofija Pedersen Videke, präst kyrkomötesledamot
Susanne Nilsson, Kyrkvaktmästare
Annelie Ekström
Wanja Lundby-Wedin, ledamot av Kyrkomötet
Hanna Näverbrant, diakon
Klas Corbelius, ledamot av Kyrkomötet
Johanna Björnsdotter Öhman
Margarethe Isberg, präst
Camilla Segerlund, församlingspedagog
Hugo Sjögren, kyrkomusiker
Ludvig Werner, församlingsassistent
Tone Westerlund
Felix Modh
Johanna Fossum
Sofia Heerman Schmidt, församlingspedagog
David Berglund, präst
Evelina Pellving
Nicole Marinkova, präst
Ingela Lindroth, församlingspedagog
Håkan Kjellin, präst
Anna Karin Hammar, präst
Mikaela Söderberg, församlingsassistent
Sofia Plogen Ström, prästkandidat
Anna-Karin Caspersson, verksamhetsutvecklare EKHO
Hanna Malmqvist, präst
Thomas Bernhardsson, kyrkvaktmästare
Magdalena Mallan Pettersson, prästkandidat
Johanna Alm, diakonkandidat
Ulrika Larsson, kyrkomusiker
Anna Lähnn, prästkandidat
Katja Wiebe, integrationspedagog
Emelia Melin, präst
Ella Svedberg
Johanna Wikberg, präst
Anki Amneskog
Ing-Marie Gustavsson, diakon
Erik Sjöstrand, kyrkostyrelseledamot
Viktor Svensson, prästkandidat
Petra Carlsson
Vanessa Andersson
Maria Brandin, diakon
Anna-Karin Ander, kantor
Anna Nilsson, präst
Janne Manni, präst
Michel Hofman, församlingspedagog
Vicktoria Bagi, förtroendevald
Jacqueline Daneberg, präst
Tove Af Geijerstam, prästkandidat
Karin Borg, präst
Hanna Soldal, Svenska Kyrkans Unga
Helena Borgenback, diakon
Carl Martin Haegermark
Johnny Ekstedt
Klas Thuresson Eliasson, präst
Anna Knutsson, församlingspedagog
Karin Öhagen
Simon Iversen, prästkandidat
Nicklas From, stiftspedagog
Petter Svärd, församlingspedagog
Linda Andersson, projektledare Kyrkans nätvandrare
Sofia Svensson, musiker
Frida Dryselius Mulec, präst
Sam Corper
Tomas Rosenlundh
Anne Lye
Annsophie Färdigh
Elinda Martinsson
Sofia Söderborg
Mari Åhrström
Lena Lindholm
Victor Backlund, prästkandidat
Johan Linnman, präst
Pontus Bäckström, präst
Åke Paulsson
Lina Persson, distriktsordförande Svenska Kyrkans Unga
Sara Hillert, präst
Pernilla Rosin, präst
Matilda Oldeberg
Kicki Törnros
Therese Brandt, församlingspedagog
Christina Hedin, församlingspedagog och prästkandidat
Sandra Blomgren, präst
Kristoffer Dahlqvist, präst
Josephine Cummings, präst
Kajs-Mari Engström
Tina Evelina Sjögren, församlingspedagog
Marianne Lindgren, diakon
Nina Carlsson Garlöv, pensionerad stiftspedagog
Anna-Karin Abrahamsson
Emily Axelsson, präst
Thea Ringborg, ung ledare
Ingrid Erlandsson del Castillo, förälder och kommunikatör
Linnéa Irwin, pedagog
Maria Holmquist, stiftspedagog
Elisabeth Westling, pensionerad församlingspedagog
Maria Lund, präst
Anna Gredander, diakon
Tord Wallén, diakoniassistent
Emma Jansson, präst
Elisabeth Carcamo Storm, präst
Anna Berg, präst
Kim Sanfridsson, präst
Malin Stenkilsson, kyrkorådsordförande
Maria Johnsson, församlingspedagog
Angelica Örneholm, musikpedagog
Gunilla Erikson, kantor
Mats Hermansson
Samuel Sassersson, organiststudent
Kerstin Jansson, diakon
Emelie Jäderberg Norlén, ideell medarbetare
Katja Stroeven, prästkandidat
Sara Björk, präst
Anders, präst
Felix Jeppsson, prästkandidat
Alexandra Rimby, ung ledare
Marcus Alvgrim, kyrkomusiker
Ulrika Knutsson, pedagog och projektledare
Elin Sundelin, präst
Kajsa Måhl, pedagog
Linnea Jönsson, ung ledare
Fanny Willman, teologistuderande
Frida Falk, präst
Agneta Holmström, präst
Mattias Kareliusson, präst
Molly Fagergren, barn och ungdomsledare
Petra Guteskär, präst
Theresia Österlund, präst
Caroline Söderlund Broström
Catarina Mellberg Borg, präst
Linda Olofsson
Åsa Dysholm, diakon
Liza Roos, ung ledare
Agge Angusson, prästkandidat
Mats Haglund, diakon och direktor
Maria Alm, präst
Sara Lejonclou, pedagog
Mattias Lindvall
Jonathan Alexander
Maggie Signäs, präst
Anna Marklund, förtroendevald
Carina Brink, präst
Yvonne Lundgren
Maria Jäder Tietäväinen, församlingspedagog
Elisabeth Linde, diakon
Johanna Brandi
Gisela Hellberg, präst
Linda Viberg
Carolina Sirenius, pedagog
Lena Hansen, diakon
Katarina Bergdahl, präst
Marie Andresen, församlingspedagog
Heléne Arnfridsdotter
Carina Haak, diakon
Jessica Skoglöf
Kristina Kvist, diakon
Malin Edström, diakoniassistent
Linnea Ahdenkari
Helena Vådegård, blivande församlingspedagog och förtroendevald
Linnéa Skog, pedagog
Malin Hjertquist, diakonkandidat
Sabina Gómez Jansson, förtroendevald
Johanna Vinter, diakon
Mikaela Ahlm, prästkandidat
Johanna All
Ami Dahlblom, präst
Eva Jannborg Boberg
Lotta Lirkas
Karolina Pernling
Anna Pollack
Kalle Bengtz, präst
Erika Lindberg
Sara Thuresson
Elisabeth Holm
Agneta Carlberg
Maria Forslund, prästkandidat
Ulrika Ulvegren, prästkandidat
Magdalena Sjöholm
Eva-Karin Fackel Sandor
Alice Wallenius
Lenitha Jalonen
Catarina Jansson
Anders Sundberg, diakon
Sofia Lirkas, diakon
Isak Öhrlund, ledamot i kyrkomötet
Anita Ölund, präst
Karolina Tängmark, prästkandidat
Anna-Stina Nyström, diakon
Elin Fridström
Kajsa Olofsson, diakon
Åsa Lindberg, barn och ungdomspedagog
Ellen Fackel Holst, teologistudent och församlingsaktiv
Vera Klingen, prästkandidat
Mia Ehrengren
Anna Nilsson, prästkandidat
Caroline Wiens, präst
Lars Bruno Andersson, ledamot i kyrkomötet
Sophie Peterson, prästkandidat
Maria Gruber Wikström, präst
Stefan Lindquist
Jonna Nilsson, församlingspedagog
Christina Stjernberg, pedagog och förälder
Johanna Olovson, prästkandidat
Maria Ohlqvist, prästkandidat
Christina Nilsson, församlingspedagog
Jenny Nordström, präst
Veronika Hammar, präst
Noa Edwardsson, organiststudent, förtroendevald i Svenska Kyrkans Unga
Christina Dongas, diakon
Stefan Andersson, kyrkvaktmästare
Marie-Louise Norozi, präst
Nicole Ridegård, teologistudent
Gunnel Envall, pensionerad präst
Silvia Kramer, prästkandidat
Zandra Öman Lund, distriktsordförande i Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs distrikt
Lottis Brohede, pedagog
Eva Holmgren, musikpedagog
Alexander Broberg Olsson, styrelseledamot Svenska Kyrkans Unga
Susanne Andersson, församlingspedagog
Gustaf Nordin, ageravolontär
Sara Lindholm, teologistudent
Anna Sahlin, kyrkomusiker
Samuel Gabrielsäther, teologistudent
Anna Andersson, distriktsordförande i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift
Ludwig Andersson, vice distriktsordförande Svenska kyrkans Unga i Stockholms stift
Nine Lööv, präst
Kristina Byström, diakonimedarbetare
Yvonne Andersson, diakon
Kristin Lindberg, vice distriktsordförande Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift
Klara Gäfvert, ledamot Svenska Kyrkans Unga Stockholms stift
Cecilia Samuelsson, teologistudent
Emma Ronquist, teologistudent
Mollie Klein, prästkandidat
Elin Persson, kyrkvärd och ledamot
Izabella Malmström, prästkandidat
Erik Ahlberg, prästkandidat
Maria Siikavuopio
Emma Svedenblad, teologistudent och ageravolontär
Inger Asplund, församlingspedagog
Nathalie Holmström
Monika Eriksson
Anna Karin Eriksson, präst
Lena Strömberg Larsson
Madeleine Vagge, kommunikatör
Sofia Imberg Kelhoffer, Kommunikatör och musiker
Terhi Saarela, församlingspedagog
Eva Hollaus, ekonomichef
Janet Smith, diakon
Celina Falk, förtroendevald
Karin Ericson, förskollärare
Maria Frisk
Karin Belinki Jonsson
Linn Smitterberg, kyrkomusiker
Elin Forssander, präst
Johanna Garde, församlingspedagog
Sandra Skoglund, ledamot i Svenska kyrkans Unga Strängnäs stift
Hanna Brande, präst
Lotta Havrup-Annermarken
Carina Hannus, diakon och barnmorska
Matti Tordsson, prästkandidat
Ulrika Rundqvist, präst
Sanna Engelbrektsson, diakon
Jennifer Ögren, teologistuderande
Felicia Åstrand, prästkandidat
Sonya Wallentin
Viktoria Magnusson, prästkandidat
Henrik Sjöblom, prästkandidat
Karin Edwardsson, kantor
Annelie Johnsinius, diakon
Linda Englund, organist
Åsa Holmquist, församlingspedagog
Amanda Björksell, ageravolonär
Åsa Jarblad
Christina Dahlberg, diakonkandidat
Pär Lundberg, präst
Anna Andersson, präst
Irene Andersson, diakon
Camilla, prästkandidat
Tova Melin, teologistuderande
Ulrika Uggla Bernövall
Maria Doris Källström
Marcus Romedahl, gudstjänstvärd och korist
Mia Lindén, församlingspedagog
Hannah Andersson, ung ledare
Therese Persson, präst
Karolina Ahlberg, församlingspedagog
Cristina Åström
Johan Blixt, informatör
Ailin Skog
Patricia Malmros Jordan, lokalvårdare
Petra Alvstig
Julia Svensson, prästkandidat
Annie Johnsson, prästkandidat
Sonja Holmer
Marie Westling
Johan Ernstsson, präst
Katarina Grahn, präst
Linnea Aronsson, ageravolontär
Martina Nord, tidigare församlingspedagog
Jennie Wall, präst
Helene Ångström, församlingspedagog
Helena Ericsson, församlingspedagog
Susanne Andersson, präst
Daniela Nilsson Pusch, konfirmations- och ungdomsledare
Malin Messing, församlingsassistent
Maria Zetterlund, diakon
Anna Malmqvist, präst
Ellinor Burman, församlingspedagog
Inga Persson
Per Sundberg, präst
Johan Sköld, präst
Nils Åberg, präst
Mari Jansson, präst
Karin Sköld Degréus, präst
Patrik Puff Hammarbäck, församlingsassistent och prästkandidat
Lisa Fröberg, präst
Anders Åkerlund, präst
Maria Agstam Häggkvist, präst
Jenny Strandh
Tony Jansson, församlingspedagog
Jimmy Werf, präst
Pia Degréus
Pelle Söderbäck, präst
Jimmy Åkerfeldt, präst
Karin E Aase, medlem
Jimmy Jansson
Eddie Bergström Charlie Sjögren, präst
Irja Forsman
Qla Zetterberg, församlingspedagog
Helena Demander
Susanne Lindblom, sjukhusdiakon
Ingela Welén, domkyrkopedagog
Anna Björk, tidigare församlingspedagog
Erika Svensson, musikpedagog
Lotta Torstensson, präst
Frida Pettersson, konfirmandledare och volontär
Charlie Boström, distriktstyrelseledamot, konfirmandledare, volontär och medlem
Maria- Helena Karlqvist, församlingspedagog , teolog och gymnasielärare
Rebecka Hägg, ledamot av kyrkomötet
Heidi Mettiäinen Wahlberg, danskonstnär
Mikael Lestander, pedagog
Anders Göranzon, präst
Ida Kindesjö, kyrkomusiker
Elisabeth Jagerstam, pedagog
Anna Björkman Norling, präst
Ida Wreland, präst
Kristin Knutsson, prästkandidat
Julia Klein, syster till transperson
Cecilia Öberg, präst
Catharina Helmersson, präst
Göran Helmersson, präst
Victor Månsson, förtroendevald
Anders Holmberg, präst
Frida Ohlström, ung i Svenska Kyrkan
Emma Björkman, församlingspedagog
Robin Paulonen, förbundsordförande EKHO
Miriam Hollmer, handläggare och utredare
Cajsa Hallbäck, prästkandidat
Pompom Sönnfors, vaktmästare och informatör
Helena Björzén, präst
Victor Tedeman, diakon
Johan Wikström, prästkandidat
Kanako Schlichting, blivande kyrkomusiker
Christina Dahlström, präst
Felicia Runge, ungdomspraktikant
Magdalena Devall, präst
Kerstin Wessberg
Emilia Holmlund, prästkandidat
Barbro Kallin, regnbågsperson och medlem
Maria Lif, präst
Hedvig Palmgren, fd kyrkovaktmästare, prästbarn och medlem
Astrid Burgmann Wennerholm, kyrkomusiker
Jocke Gustafsson, pedagog
Anna Blixt, präst
Erica Eisa Lang, präst
Stefan Neovius, präst
Ingegärd Lundahl, kyrkorådsordförande
Jeanette Ember, förtroendevald
Sandra Maria Lindqvist, diakon
Linnéa Johannesson, församlingsassistent
Sari Asa- Nicolaisen, förtroendevald i kyrkoråd och kyrkofullmäktige
Linda Isberg, präst och kyrkomötesledamot
Lotta Eriksson, präst
Karl-Henrik Eriksson, förtroendevald
Josefine Jehrlander, präst
Unni Wiig-Sandberg, präst
Maria Rickardsson, diakon
Jonas Persson, präst
Eva-Lisa Söderström, präst
Lena Ehrngren, präst
Maria Wrigdahl, diakoniassistent
Tina Spångberg, musikpedagog
Lotta Rosman Nissen, präst
Catrin Sundelius, präst
Gunilla Hallonsten, präst
Mats Dahlström, musiker
Michael Hofmann, församlingspedagog
Max Lindman, församlingsassistent
Joakim Friberg, präststudent
Lars Rasmussen, vaktmästare
Nathalie Töpperwien Blom, programsamordnare ACT
Emil Vik, förtroendevald
Camilla Rönnbäck, skolkyrkopedagog
Maria Hammarström, församlingspedagog
Christel Beckdahl, diakon
Gunnar Nilsson, medlem
Anna Forsström, universitetsdiakon
Per Eriksson, pedagog
Sofia Högrelius, prästkandidat
Sofia Wester Eriksson, pedagog
Jessica Kühnemann, medlem
Kristina Andéen, pastor Equmeniakyrkan
Maria Grönhaug, organist
Emelie Taurianen, kyrkvaktmästare
Line Karoline Nielsen, valsamordnare
Katarina Ramberg, präst
Marie Lundeborg, diakon
Tova Mårtensson, ageravolontär styrelseledamot Svenska Kyrkans Unga
Lotta Bergsmark, pedagog
Jennie Chapman, präst
Sara Secund, präst
Anders Holz, diakoniassistent
Cristoffer Forssander, universitetspräst
Ida Wäreborn, präst
Memman Emmelie Ankarschiöld, medlem
Catrin Sundelius, präst
Anette Snejbjerg, diakon
Natalia Araya, präst
Tomas Frylmark, präst
Josefin Hallström, Svenska kyrkans Unga
Gunnar Stålklint Suárez, präst
Anita Elweskiöld, präst
Emelie Wägmark, präst
Elin Pålsson, teologistuderande
Jenny Bergström, prästkandidat
Elin Wengdell, ungdomsledare
Beata Strandlund, förskolelärare
Alberto Stålklint Soárez, vaktmästare
Carolina Magnusson, diakon
Rasmus Christensen, ageravolontär ACT Svenska kyrkan
Jenny Thor, ledamot kyrkomötet
Lena Nordlander, präst
Amanda Ahlgren, ledamot Svenska Kyrkans Unga
Caroline Hoffmann, diakon
Annica Lahti, präst
Marjut Ervasti, präst
Brita Rudberg Öterberg, präst
Torgny Anderberg, präst
Melissa Isla, guide
Julia Andersson, präst
Eva Novotny, diakon
Maria Franksson, kantor
Mattias Haglund, präst
Kerstin M Lyktberg, präst
Oskar Lässman, ordförande Finnåkers kursgård 
Kajsa Cedervall Westerman, präst
Gun-Marie Spett Lindgren, präst
Jakob Lindkvist, förtroendevald
Ulrika Ekström, präst
Malin Lindgren, präst
Maria Rickardsson, diakon
Håkan Tapper, präst
Joakim Winbom, pedagog
Kristina Stolare, stiftspedagog
Sofia Harryson, stiftskonsulent
Victoria Björck Karlsson, präst
Sofia Cederwald, präst
Anna Norrby, präst
Karin Peres, förtroendevald
Marie-Louise Bengtsson, präst
David Åstrand, vaktmästare
Annelie Brunberg, förtroendevald
Jenny Hjelm, prästkandidat
Rebecka Tudor, präst
Sara Bjerkander, pedagog
Marie Bergh, diakon
Ellen Jakobsson, präst
Björn Skärlund, präst
Ulrika Morén, präst
Eva Andersson, lärare
Matilda Hellgren, Svenska Kyrkans Unga
Carin Frennevi, lärare
Karin Bergenheim, församlingspedagog
Izolda Polak, diakonkandidat
Christel Karlsson, pedagog
Jaana Pollari Lindström, präst
Ellen Leijen, ledamot av kyrkomötet
Ulrika Abrahamsson, kommunikatör
Maria Fors, diakonkandidat
Larsa Rännar, präst
August Wide, ungdomsledare
Camilla Persson, prästkandidat
Jenny Lingström, kommunikatör
Åsa Högman, sjukhusdiakon
Gunbritt Käck, präst
Pernilla Linered, diakon
Ella Eriksson, församlingspedagog
Charlotte Odelberg, präst
Johanna Weinberg, student
Lena Hildén, präst
Sara Wikström, kyrkvaktmästare
Sabina Swahn, kyrkvärd
Josefin G Andersson, präst
Adrienne Riddez, präst
Therese Lagerhäll, församlingspedagog
Elin Nordgren, församlingspedagog
Anja Karloja, församlingspedagog
Axel Petersson, församlingspedagog
Maja Lang Koppen, prästkandidat
Ingela Ljunggren, diakon
Cecilia Cardona Castro, präst
Susanne Öhlén, präst
Camilla Andersson, församlingspedagog
Betty Wixby, kyrkoassistent
Janna Bäcklund, präst
Stina Annehed, diakon
Camilla Vinberg Öterberg, präst
Marika Söderstedt, ungdomsmusiker
Ulrica Mattsson, Ungdomsledare
Kristina Berlin, präst
Ellinor Bager, diakon
Jennie W Loftby, församlingspedagog
Matilda Nyberg, musikpedagog
Åsa Svensson, präst
Dag Högrell, förtroendevald
Maria Lundberg, präst
Peter Englund, präst
Tima le Grand, medmänniska
Sara Bohm, präst
Anna Frydenberg, präst
Erik Dufva, präst
Sara Blomén Power, diakonkandidat
Kristofer Burman, stiftskonsulent
Arvid Elenäs, prästkandidat
Lena Teddy Lindgren, församlingspedagog
Kerstin Urby, diakon
Annika Stömmer Åkerlund, diakoniassistent
Mari Granat, församlingspedagog
Henrik Feldt, församlingspedagog
Lena Andersson, assistent
Anna Andersson, kyrkomusiker
Sara Bergström, präst
Anna-Lena Björk, präst
Maria Liljenberg, präst
Jennie Jansson, förskollärare
Malin Attervåg, stiftskonsulent
Elin Kindeskog, präst
Fredrik Bäckhjem Hellberg, präst
Helena Ritzén, församlingsmusiker
Eva Hallberg, stiftspedagog
Päivi Pykäläinen, stiftsadjunkt
Helena Olsson, barnskötare
Eva Wulff, Stiftskonsulent
Kira Engholm, domkyrkovaktmästare
Sara Ivarsson, diakon
Olle Åsenius, präst
Tobias Enell, församlingspedagog
Jennie Skogsfors, musiker
Cheyenne Thor, Socionomstudent
Lena Linde, stiftspedagog
Anna Offelin, diakon
Ankie Stenbeck, församlingspedagog
Anna-Carin Gabelic, präst
Liza Hagberg, präst
Carola Backlund, diakon
Elisabeth Nilsen, präst
Sara Söderbäck, präst
Anders Henriksson, musiker
Moa Karlström, församlingspedagog
Eva Karlsson, församlingspedagog
Aina Asklöf, församlingspedagog
Pernilla L Janson, diakon
Andreas Karlsson, medlem
Ninni Hambraeus, konfirmationsledare
Jenny Lerström, församlingspedagog
Helen Kémi, stiftspedagog
Therese Edlund, församlingspedagog
Eva Lerner, barnskötare
Åsa Ingårda, förtroendevald kyrkostyrelsen
Samuel Lerström, församlingspedagog
Johanna Forsgärde, präst
Stina Dahlgren, präst
Rauni Strömbäck, diakon
Tuva Fredin, prästkandidat
Eva-Britt Brännström, präst
Sten Boman, präst
Freddy Alm, församlingspedagog
Monica Lindmark, teologistuderande
Annelie Bergman Ahlström
Marianne Halvarsson, administratör
Jenny Björk, HR-strateg
Cecilia Södertun, präst
Annelie Staaf, prästkandidat
Margareta Carlenius, präst
Katrin Nymberg, präst
Ellen Eriksson, prästkandidat
Elin Gudjonsdottir Forsberg, präst
Ida Kvarnbrink, prästkandidat
Fia Hedberg, musikpedagog
Ingela Jansson, församlingspedagog
Jenny Ludvigson, präst
Catrin Ström, församlingspedagog
Emma Jesperson, präst
Kristina Hjern, präst
Axel Hellstrand
Anna Levin, präst
Carina Norlén, diakon
Carin Hompe Svedberg, stiftsdiakon
Marie Siljefors
Maria Berglund
Lotta Eliasson, församlingspedagog
Lennart Carlson, församlingspedagog
Nina Karemo, präst
Kerstin Ackerfors Lundquist, kyrkosekreterare
Ulrika Westerberg
Matilda Wahlström, familjebehandlare
Lisbeth Lundqvist, församlingspedagog
Pia Tofténius, domkyrkopedagog
Pernilla Enström, diakon
Frida Heldemar, medmänniska
Elisabeth Dahlstedt, präst
Johannes Lindsund, präst
Linda Ganters
Eva Szabo Westerlund, diakon
Elisabet Tönsgård, medmänniska
Andreas Högenå, diakon
Christina Vongheer
Eugen Brundal, präst
Håkan Pettersson, förtroendevald
Manne Åsehäll, diakon
Helena Fornegård, musikpedagog
Maria Måneskär
Marta Axner Ims, präst