Meny

”Du är inte ensam” stödnummer för Dalarna och Västmanland

Jourtelefonen är öppen hela augusti. Tisdag, onsdag, torsdag kl. 09-15. Du ringer anonymt. 010-160 61 10.

OBS! Under juli och augusti är jourtelefonen öppen tisdag - torsdag kl. 9-15.

På uppdrag av Region Dalarna har Västerås stift öppnat ytterligare ett telefonnummer för samtalsstöd under coronapandemin. Samma nummer finns sedan tidigare även i Västmanland.

Telefonlinjen har nummer 010-160 61 10 och är öppen vardagar 8-17. Tjänsten riktar sig till alla i länet oavsett tro eller livsåskådning, med syftet att genom professionellt samtalsstöd minska oro och inge hopp under en för många svår tid.

Den som ringer får vara anonym och inga journalanteckningar förs. Numret bemannas av Svenska kyrkans präster, diakoner och diakoniassistenter som är vana vid att möta människor som upplever oro och utsatthet. ”Du är inte ensam” var budskapet när stödtelefonen öppnades måndagen den 25 maj.

– Det handlar om psykologisk första hjälpen och Svenska kyrkan har lång erfarenhet och kunskap av den här typen av verksamhet. Det är ett bra komplement till annat krisstöd som vi i Region Dalarna har infört under coronapandemin, säger Jeanette Hjortsberg som är divisionschef psykiatri, Region Dalarna.

Samtalsstödstelefonen är ett resultat av pågående krissamverkan där Region Dalarna, Svenska kyrkan Västerås stift och Länsstyrelsen i Dalarna ingår. Samma nummer finns sedan tidigare som ett resultat av motsvarande samverkan i Västmanlands län.