Foto: Carina Robertsson

Ny föreståndare på Stiftsgården i Rättvik vill utveckla med varsamhet

Nu är Stiftsgårdens nye föreståndare på plats. Pontus Gunnarsson är en ledare som tycker det är roligt att få människor att samverka och dra åt samma håll. Han är bra på att förena goda krafter.

– Stiftsgården är en viktig plats, tycker Pontus. Det är en förmån att få jobba här.

Att Pontus Gunnarsson skulle söka tjänsten som föreståndare på Stiftsgården var inte självklart. Det var hans fru som först gjorde honom uppmärksam på platsannonsen. Men han tyckte inte att det var något för honom. Han trivdes med sitt jobb som kyrkoherde i Hedemora och kände sig inte färdig där.

– Jag tyckte för mycket om Stiftsgården, förklarar Pontus. Jag ville inte göra den till jobb utan låta den vara en plats för påfyllnad.

Men som den eftertänksamme man han är började han i alla fall fundera på saken. Alla viktiga vägval han gjort i livet har fått ta sin tid.

Pontus berättar att hans första kontakt med Stiftsgården var när han gick Svenska kyrkans grundkurs 1998. Sedan dess har han varit här många gånger och gården är för honom liksom för många andra en viktig plats.

Pontus är född och uppvuxen i Hedemora och han prästvigdes 2009. De senaste 7,5 åren har han tjänstgjort som kyrkoherde i Hedemora, Husby och Garpenbergs församling där han bland annat har lett det omfattande arbetet med sammangåendet mellan församlingarna. Han har också varit med om att bygga upp ”Grön kraft”. Ett framgångsrikt koncept där församlingen samverkar med flera aktörer för att rehabilitera personer med psykisk och fysisk ohälsa. 

– Jag är ingen idéspruta, säger Pontus. Men jag är bra på att hörsamma och fånga upp andras idéer. Han anser att när andra tillåts bidra blir utvecklingen bättre. Pontus är den som håller ihop och är med och utvecklar. Troligen var det dessa egenskaper som gjorde att det började komma hintar från flera håll i stiftet om att han borde söka det lediga jobbet som föreståndare på Stiftsgården. Och lite motsträvigt gick Pontus vidare med samtal och chefstest. Sedan sökte han tjänsten. Och nu när han väl är på plats känns allt rätt.

– Det finns ingen tveksamhet kvar, säger han bestämt.

Han har fått en bra efterträdare i Hedemora och känner sig lugn i det. Nu tar han sig med tillförsikt an uppdraget att leda Stiftsgården in i framtiden. Men han vill utveckla med varsamhet.

– Här finns en väl fungerade verksamhet, berättar Pontus. 

Han gillar organisationen som han tycker fungerar bra och han berömmer sin personal.

– Det finns en stolthet och glädje hos personalen. De bryr sig verkligen.

Stiftsgården har en tydlig profil som knyter starka band till civilsamhället och det gillar Pontus. Mötet mellan kyrka och omvärld. Kombinationen av en stark världstillvänd mötesplats för alla där det pågår vanliga samhälleliga saker som till exempel konferenser parallellt med det ständigt pågående andaktslivet.

– Jag vill välkomna alla till Stiftsgården, avslutar Pontus. Många har träffats här och många har mött kallelsen här. Välkomna hit för att möta Gud och varandra.  

Text och bild: Carina Robertsson