Från vänster: Karin Perers, Britas Lennart Eriksson, Peter Åström
Foto: Åke Paulsson

Medaljutdelning på stiftskansliet

Tidigare stiftsdirektor Britas Lennart Eriksson tilldelades Staffan Holmgren-medaljen för 2021.

Juryns motivering är:
”Britas Lennart Eriksson, präst och tidigare stiftsdirektor i Svenska kyrkan i Västerås stift, tilldelas Staffan Holmgren-medaljen år 2021. Medaljen i silver tilldelas en person, som har gjort sig förtjänt av Svenska kyrkans uppskattning för framstående insatser inom kyrklig förvaltning. 
Som ung präst rekryterades Britas Lennart Eriksson till Västerås stiftskansli av dåvarande biskop Arne Palmqvist. Han blev 1:e stiftsadjunkt och chef för stiftskansliet 1981. Ett årtionde senare omformades tjänsten till stiftsdirektor. 
Svenska kyrkans administrativa organisation var under utveckling. Buren av folkkyrkotanken blev Britas Lennart Eriksson starkt drivande för att forma en stiftsorganisation som främjar Svenska kyrkans närvaro i hela samhället. Hans motton kan sammanfattas: Med skräddarsydd administration frigörs tid för kyrkans uppdrag. Funktionell förvaltning bildar bas för stiftets främjande roll gentemot församlingar och pastorat. 
 Britas Lennart Erikssons eget ledarskap präglas av teologisk reflektion, integritet, hållbarhet och ett modernt förvaltarskap som förädlar både verksamheten och de medarbetare som skapar dess förutsättningar. Idag leder han kyrkorättsnämnden i Svenska kyrkan på nationell nivå. 
Britas Lennart Eriksson är en värdig mottagare av Staffan Holmgren-medaljen.”
 
Medaljen delas ut en gång per mandatperiod till en person, som gjort sig förtjänt av Svenska kyrkans uppskattning för insatser inom kyrklig förvaltning. Kyrkomötets ordförande jämte generalsekreteraren i kyrkokansliet utgör jämte representanter för Svenska kyrkan i Göteborg den kommitté som väljer ut mottagare av medaljen.
Medaljen har formgivits av Peter Linde, som också har gjort Karin Boye-statyn utanför stadsbiblioteket i Göteborg, Hjalmar Söderberg-statyn utanför Kungliga biblioteket i Stockholm och Henric Schartau-statyn utanför Lunds domkyrka.

Foto: Åke Paulsson