Meny

Lebombo stift i Moçambique

Lebombo är Västerås äldsta vänstift, med start i ett ungdomsprojekt från mitten av 1980-talet.

Stiftet tillhör den anglikanska kyrkan, the Province of Southern Africa och utgörs av hela södra Moçambique, från gränsen till Sydafrika och Swaziland i söder och upp till Zambezifloden.

Bild: Pelle Söderbäck

Det är en utåtriktad och starkt tillväxande kyrka. Lebombostiftet har en handfull heltidsanställda präster och det praktiska arbetet i de flesta församlingar leds helt av lekmannapredikanter.

Moçambique är en ung nation, nästan hälften av befolkningen är under 14 år. Det är en tidigare portugisisk koloni som befriades år 1975. Kontakten med Västerås stift startade som ett ungdomsprojekt ”bli kamrat med södra Afrika” i mitten av 1980-talet och kontakten mellan Västerås stift och Lebombostiftet är fortfarande i grunden ett ungdomsprojekt.

Stiftets biskop heter Carlos Matsinhe och vigdes till biskop i september 2014. Han efterträdde då Dinis S Sengulane, som var Lebombostiftets första moçambikiske biskop och tillträdde år 1976. 

Vänstiftsavtalet med Lebombostiftet undertecknades år 1997 och har sedan förnyats.

Tillsammans ska vi arbeta för en kyrka som, djupt rotad i evangeliet, tar ett stort ansvar för den värld Gud har givit oss.

ur vänstiftsavtalet