Foto: Västerås stift

Kyrkkaffe i biskopsgården på tredje söndagen i advent

På tredje söndagen i advent var det kyrkkaffe hemma hos biskopen i Västerås.

Alla som var på högmässan i domkyrkan var därefter bjudna till biskopsgården. Cirka 250 deltog i mässan där biskopen predikade. Den helt nyanställde domkyrkoorganisten Benjamin Åberg satt på orgelpallen. Han kommer närmast från Hässleholms församling. 

Kyrkkaffet sköttes av frivilliga unga och äldre män. De var biskopens Ungdomsrådgivare samt volontärer från Frimurarlogen i Västerås. 

Foto: Västerås stift

Falu ungdomskör hade åkt ner till sin stiftsstad och de sjöng i både domkyrkan och biskopsgården under ledning av kyrkomusiker Anna Kjellin. Dagen innebar också ett högtidlighållande för dem som prästvigdes i Västerås, söndagen den tredje advent 1972. De som då vigdes har fortsatt att samlas genom åren och under högmässan tjänstgjorde flera av dem som nattvardsutdelare.

Under dagen pågick insamling både till ACT Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga.