Meny

Karagwe stift i Tanzania

Karagwestiftet i nordvästra Tanzania är Västerås stifts tredje internationella vänstift. Samverkan mellan stiften fokuserar på miljö, musik och samhällsansvar.

Tufft politiskt klimat - vänstiftsbiskop tvingad att lämna landet

Från vårt vänstift Karagwe stift i Tanzania får vi rapporter om hur det demokratiska utrymmet för dem, som kyrka och samhällsaktör, tydligt krymper. Detta gäller hela landet och Karagwe, i landets nordvästra hörn, är inte undantaget. Oppositionspolitiker har kidnappats och slagits ihjäl och protester mot den sittande presidenten Magufuli kommer från många olika håll. Demonstrationer har ägt rum på olika platser i landet, men planerade demonstrationer har också ställts in, av rädsla för polisen.

I samband med påsken gick biskopsmötet i ELCT, Den Evangeliskt Lutherska Kyrkan i Tanzania, ut med ett gemensamt uttalande till samtliga församlingar, om behovet av en ny konstitution i landet. De vill se en politik som möjliggör gemensamt arbete, med bland annat skola och sjukvård, i ett samhälle utan korruption. Sedan uttalandet gjordes har situationen hårdnat ytterligare. Biskopar har tagit emot dödshot och vår vänstiftsbiskop Benson Bagnoza har sett sig tvingad att lämna landet.

Uttalandet från biskoparna i den lutherska kyrkan i Tanzania avslutades med en uppmaning till bön.

 

Låt oss nu be med och för våra syskon i Tanzania, i andakter och gudstjänster.

Gud, var med människorna i Tanzania och särskilt ber vi med vårt vänstift Karagwe. Vi vill höja vår röst med dem, till försvar för dem som inte blir lyssnade på. Vi ber om människovärde och demokratiskt utrymme. Tack Jesus för att du inte ryggar för utsatthet och motstånd. Amen

Västerås stift har en lång relation till Tanzania, bland annat genom medarbetare som sänts ut via Svenska kyrkan, och sedan 2013 finns även en formell vänrelation med Karagwestiftet. 

Biskoparna Thomas Söderberg och Benson Bagonza skrev, i januari 2013, under ett 5-årigt avtal om samverkan runt bland annat miljöfrågor, musik och kyrkans samhällsansvar. I avtalet beskrivs en samverkan med tre olika fokus;

biskop Benson Bagonza
Biskop Benson Bagonza Bild: Lisa Fröberg
  • Miljöfrågor där stiften gemensamt vill hitta vägar att arbeta mot klimatförändringarna och för att ge den unga generationen strategier och värderingar kring ett hållbart samhälle. I avtalet konstateras att miljöfrågorna är universella och därför behöver de bearbetas gemensamt.
  • Musik. Musiken bygger broar mellan kyrkor och människor och här ser man möjligheter till ett gemensamt skapande.
  • Kyrkans samhällsansvar. Karagwestiftet har ett utåtriktat samhällsarbete som stämmer väl in med Västerås stifts projekt ”Aktör för Välfärd”. Här finns många beröringspunkter och goda möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Som en grund för relationen talas i avtalet också om den gemensamma förbönen och att en vänskap ska kunna växa mellan församlingar, skolor, ungdomsgrupper och körer i de båda stiften.

Med Karagwe fick Västerås stift sitt första lutherska vänstift.

läs mer!

På webbsidan Karagwe Diocese går det att läsa mer om Karagwe stift.