Foto: Johanna Olofsson

Inventering av gravvårdar i gjutjärn

Under 2015-16 inventerades beståndet av gravvårdar i gjutjärn, från 1600-talet fram till 1900-talet, i Bergslagens kontrakt.

På uppdrag av Västerås stift inventerade Örebro läns museum, under 2015-16,  gravvårdar av gjutjärn i Bergslagens kontrakt. Syftet med inventeringen var att identifiera och fördjupa kunskapen om de idag bevarade beståndet av gravvårdar i gjutjärn från 1600-talet fram till 1900-talet. Projektet har lett till att vi idag har en mer komplett bild av tillverkning och spridning av gjutjärnet. Det har också gett underlag för skötsel och underhåll av dessa gravvårdar.

I samband med inventeringen togs det fram en skärmutställning kring gravvårdar i gjutjärn, vilken finns att låna.

Projektrapporterna finns för nedladdning på den här länken.

Anna Arrebäck Güthlein

Anna Arrebäck Güthlein

Västerås stift

Stiftsantikvarie, KAE-handläggare, planering och kansliledning