Foto: Magnus Aronson/IKON

Råd för internationella frågor

För att samordna det internationellt relaterade arbetet i stiftet finns det två råd. Internationella rådet som jobbar med Svenska kyrkans internationella arbete och SKUT-rådet som jobbar med frågor som rör Svenska kyrkan i utlandet, SKUT.

Internationella rådet
Rådets uppgift är att samordna mycket av det internationella arbetet i stiftet, att ordna utbildnings- och inspirationsträffar på Stiftsgården i Rättvik samt i kontrakten. Det internationella arbetet i stiftet ska breddas, fördjupas och öka genom rådets arbete. Rådet håller kontakt med Kyrkokansliet om vad som är på gång inom det internationella arbetet. Rådet möts 4-5 gånger per år.

Västerås stifts internationella råd består av ledamöter som väljs av de internationella ombuden i samband med den årliga utbildnings- och inspirationsträffen på Stiftsgården i Rättvik, samt en ledamot som är utsedd av Stiftsstyrelsen. Stiftsadjunkten för internationella frågor är adjungerad.

Ledamöterna har kontakt-kontrakt tilldelade sig.

Ordinarie ledamöter

Gun Bäck, Fagersta, e-post till Gun

Östen Karlsson Asklund, e-post till Östen

Jenny Eriksson, e-post till Jenny

Marianne Kronberg, e-post till Marianne

Johan Linnman, e-post till Johan

Birgitta Morfeldt, e-post till Birgitta

Helena Rann, e-post till Helena

Jörgen Tempelman, Västerås, e-post till Jörgen

Ersättare

Liv Andersson, e-post till Liv

Margareta Carlenius, e-post till Margareta

Birgitta Ellmin, e-post till Birgitta

Annika Johansson, e-post till Annika

Representant Stiftsstyrelsen

Peter Bernövall, Nora, e-post till Peter

Stiftsadjunkt för internationella relationer 

Nils Åberg, Västerås, e-post till Nils

 

 

 

 

 

SKUT-rådet
SKUT-rådets uppgift är bl. a. att sprida information om SKUT:s verksamhet, att med idéer och materialtips inspirera församlingsombuden samt att hålla kontakt med SKUT:s nationella nivå. Vi kan också förmedla kontakt med personer som varit ute i SKUT-tjänst och kan berätta om arbetet utomlands.

SKUT-rådet består av åtta ledamöter, en del av oss arbetar eller har arbetat inom kyrkan, andra är engagerade som frivilliga i olika församlingar.

Vi som för närvarande sitter i rådet är:

Katarina Karlsson (ordf.) från Malung e-post till Katarina
Birgitta Morfeldt (sekr.) från Västerås e-post till Birgitta 
Jörgen Tempelman (kassör) från Västerås e-post till Jörgen 
Heleena Grevesmühl från Västerås e-post till Heleena
Lena Bolton från Västerås e-post till Lena 
Kerstin Hesse från Västerås (tel.021-35 25 55) och 
Britt Thureson från Falun e-post till Britt

Ni är välkomna att kontakta oss för information.