Foto: Åke Paulsson

I huvudet på Mikael Mogren

Biskop Mikael Mogren läser sina egna texter.

#3, Kyrkans miljöer tillhör alla, 24 april 2019 

Foto: Mark Harris & Georg Lulich

En nations historia är gemensam för alla invånare. Det gäller också Sverige, och just i vårt land är det gemensamma rotsystemet kyrkans miljöer, eftersom de berättar hur nationen vuxit fram. Kristen tro kommer inte omfatta hundra procent av befolkningen i framtiden, men tillräckligt många för att bidra till det gemensamma. Däremot kommer kyrkans miljöer att vara den enande förankringen för samtliga invånare i landet Sverige. Hör biskop Mikael Mogren berätta om vårt gemensamma kulturarv.    

Essän i textform.

#2, Barnens, bildningens och de fattigas biskop, 23 januari 2019 

För 400 år sedan, den 26 januari 1619, vigdes Johannes Rudbeckius till biskop i Västerås stift. Tillsammans med hustrun Malin Hising omdanade han inte bara Västerås domkyrka och Västerås stift, utan lade också grunden till det som idag är den svenska välfärdstaten. Hör biskop Mikael Mogren berätta om biskopsparet Rudbeckius, två av hans förebilder.   

Essän i textform.

#1, Julevangeliet hävdar livets helighet, 13 december 2018 

Foto: Magnus Aronson

Behöver julen vara kristen? Det är den centrala frågan som biskop Mikael Mogren ställer i sin julessä där han bland annat gör upp med föreställningar om att julen skulle vara en gammal hednisk högtid och att julevangeliet är en saga. Han resonerar också kring avkristning och vad det gör med människovärdet i vår tid. 

Essän i textform.