Trädtoppar med himlen som bakgrund.
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Hållbar utveckling

Vi som kyrka vill värna om och fördjupa relationen till Moder Jord, som vi alla är beroende av.

Många texter i bibeln talar om en förundran inför den fantastiska livsväv som allt och alla är en del av. Vår kristna tro måste ständigt omtolkas efter den tid vi lever i. På ett klot som hotas av klimatkris med alla dess följder, gör att gröna frågor är viktigare än någonsin.

Många forskningsrapporter visar också att människans inre, hennes själ, behöver hjälp att återskapa det naturliga sambandet med naturen. Under 99,99% av mänsklighetens historia har vi levt i direkt samklang med naturen. Vi är helt enkelt gjorda för det!

Att arbeta med miljöfrågor i församlingen kan ta sig många uttryck, men som kyrka har vi en möjlighet att koppla samman tro och liv. Låt oss förundras och fascineras av allt liv på Moder Jord. Se på det med Guds kärleksfulla ögon, då vaknar lusten till miljöarbetet och hoppet om att en annan värld är möjlig. 

Kontakt

Eva Dellemyr

Eva Dellemyr

Västerås stift

Mer om Eva Dellemyr

Stiftskonsulent för hållbar utveckling och pilgrimsfrågor