Trädtoppar med himlen som bakgrund.
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Hållbar utveckling

Vi som kyrka vill värna om och fördjupa relationen till Moder Jord, som vi alla är beroende av.

Många texter i bibeln talar om en förundran inför den fantastiska livsväv som allt och alla är en del av. Vår kristna tro måste ständigt omtolkas efter den tid vi lever i. På ett klot som hotas av klimatkris med alla dess följder, gör att gröna frågor är viktigare än någonsin.

Många forskningsrapporter visar också att människans inre, hennes själ, behöver hjälp att återskapa det naturliga sambandet med naturen. Under 99,99% av mänsklighetens historia har vi levt i direkt samklang med naturen. Vi är helt enkelt gjorda för det!

Att arbeta med miljöfrågor i församlingen kan ta sig många uttryck, men som kyrka har vi en möjlighet att koppla samman tro och liv. Låt oss förundras och fascineras av allt liv på Moder Jord. Se på det med Guds kärleksfulla ögon, då vaknar lusten till miljöarbetet och hoppet om att en annan värld är möjlig. 

Bild på Globala målen för hållbar utveckling

Globala mål för hållbar utveckling

Hållbar utveckling definierads av Gro Harlem Bruntland såsom: "Tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

En jordglob flyter på vatten.

Färdplan för klimatet

Kyrkomötet beslutade i december 2019 om Färdplan för klimatet. Samtliga stift har ställt sig bakom beslutet att tillsammans genomföra färdplanen under 2020-2030.

Bild på Stiftsgården i Rättvik.

Ekoteologi på Stiftsgården i Rättvik

Stiftsgården mål är att öka kunskapen och medvetenheten om klimatkrisen i alla kurser samt arbeta för att få spridning bland unga i Svenska kyrkan via den omfattande nationella ungdoms- och konfirmandverksamhet som finns på gården.