Foto: Magnus Aronson / Ikon

Gudstjänst

Varje år görs ungefär 1 miljon gudstjänstbesök i kyrkor i Västerås stift. Lägg därtill alla spontana besök av människor som går in i en kyrka för att tända ett ljus, be en bön eller bara hitta sinnesro.Våra kyrkor är levande miljöer för Gudsmöten.

Gudstjänst firas varje söndag i Västerås stifts församlingar, och andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Gudstjänsten är en mötesplats mellan Gud och människa, men det är också en plats där vi får möta varandra. 

Foto: Albert Hillert / Ikon

Inför det heliga ska jag inte ta plats med tyngande allvar och långsamma haranger. Allvaret som säger att det är på riktigt, har sin plats, liksom snabbhetens energi och ömheten i allt.

Biskop Mikael Mogren

Gudstjänstutveckling

Västerås stift har en lång tradition av gudstjänstarbete och gudstjänstutveckling, därför finns det ett brett och varierat gudstjänstutbud runt om i stiftets församlingar. Man kan möta både katedralens mäktighet, den enkla veckomässan, musikgudstjänster av olika slag och mycket mer. Fråga i din församling.

Sydsamisk psalmbok tas i bruk

Musik

Stiftet har också två musikkonsulenter som jobbar med gudstjänstfrågor. I ett folkkyrkostift som Västerås, är gudstjänsten det nav som håller samman ett stort och utåtriktat vardagsarbete, och musiken är en viktig del för att forma en levande och relevant gudstjänst.