Foto: Ann Löfqvist

Grundkursen förankrar och breddar

– Jag har en vision om att arbeta som diakon i Västerås stift och vill hitta en förankring och skaffa kontakter här i stiftet, säger Madeléne Klingström. Hon är en av de 18 personer som just nu läser Västerås stifts grundkurs – en utbildning som både ger nya nätverk och tid att fundera över sin egen tro och plats i kyrkan.

Madelene bor i Västerås med sin familj. Parallellt med grundkursen läser hon psykologi på Mälardalens högskola. Den kyrkliga bakgrunden kommer från uppväxten i Tyresö, där hon efter konfirmationen blev ungdomsledare i församlingen.

– Kontakten med kyrkan bröts när jag flyttade till Västerås för sju-åtta år sedan. Men jag vill satsa på det här nu och hitta nya vägar i kyrkan och min handledare på stiftet föreslog grundkursen

Efter drygt två tredjedelar av kursen tycker Madeléne att den är både intressant och relevant. Hon känner sig motiverad av innehållet och menar att grundkursen har öppnat hennes ögon för Västerås stift.

– Det är mycket givande att se hur organisationen är uppbyggd och hur andra arbetar, till exempel i det diakonala arbetet och i ungdomsverksamheten.    

Madeléne sitter i matsalen på Stiftsgården i Rättvik. Hon är här för en av grundkursens regelbundna helgträffar som alltid är förlagda till Stiftsgården. Den här helgen handlar innehållet bland annat om Svenska kyrkans organisation, men det finns också gott om tid för reflektion och samtal.

– Det kan kännas som intensiva dagar här, men det ger också utrymme att tänka. Det är skönt att få diskutera med likasinnade och vara i ett sammanhang där andra är lika öppna för något nytt som jag själv är.  

Madeléne kastar en blick ut genom fönstret. Hon ser Siljan i vinterskrud och konstaterar att ytterligare en av behållningarna med grundkursen är att regelbundet få vistas på en så vacker plats som Stiftsgården.

Nicklas From jobbar som pedagog på Västerås stift och har ansvar för grundkursens utformning. Han berättar att den vänder sig till alla som vill jobba inom ett av kyrkans profilyrken; musiker, församlingspedagog, präst eller diakon.

– Den passar också utmärkt som fortbildning för den som redan jobbar i kyrkan, även i administrativa tjänster, säger Nicklas.

Från och med läsaråret 2019/2020 kommer grundkursen att se lite annorlunda ut än tidigare år då församlingar signalerat om att den kan vara svår att kombinera med arbete, eller studier, på heltid.

– Vi vet att grundkursen är otroligt uppskattad och att innehållet är relevant för breda grupper i stiftet. Därför förändrar vi upplägget så att det ska vara möjligt för fler att delta. Det handlar bland annat om att minska ner på antalet helgträffar och att fokusera innehållet på kyrkans grunduppdrag, säger Nicklas.

Möjligheten till samtal och reflektion är en av de saker som är mest uppskattat med grundkursen och det utrymmet tänker Nicklas inte tumma på i det nya upplägget.

 – Det är när vi samtalar med varandra som det händer saker. Därför är det viktigt att hålla fast vid den folkbildningstanke som alltid genomsyrat grundkursen, att vi tillsammans får brottas med frågor om vår tro, våra värderingar och vår egen plats i Svenska kyrkan.