Biskop Rachel Treweek
Foto: The Diocese of Gloucester

Gloucester stift i England

När Rachel Treweek vigdes till stiftets biskop blev hon den första kvinnliga stiftsbiskopen i Church of England. Gloucester stift har varit ett av Västerås vänstift sedan 2007.

Stiftet tillhör den anglikanska kyrkan, Church of England och ligger i sydvästra England, på gränsen till Wales. På många sätt liknar det Västerås stift. Stora områden med landsbygd och några större städer; Gloucester och Cheltenham.

En del av stiftet, Cotswald, är ett välkänt turistområde. En annan del, Forest of Dean, är gammal industribygd med hög arbetslöshet och sociala problem.

Gloucester stift har nästan 400 kyrkor och över 300 församlingar. Stiftet har omkring 150 heltidsanställda präster och ett 70-tal icke-avlönade präster.  En stor del av kyrkans verksamhet drivs av frivilligengagerade; Lay readers och Local Ministry Teams. I juni år 2015 vigdes Rachel Treweek till stiftets biskop. Hon blev därmed den första kvinnliga stiftsbiskopen i Church of England.

Vänstiftsavtalet med Gloucester undertecknades år 2007 och har sedan förnyats.
Ett tiotal församlingar i Västerås stift har egna vänförsamlingar i olika delar av Gloucester stift.

”Att i vänskap dela livets villkor som de ser ut idag, både som människor och som kristna, är också i sig en stor glädje och en gåva att värdesätta” (ur vänstiftsavtalet)

Att i vänskap dela livets villkor som de ser ut idag, både som människor och som kristna, är också i sig en stor glädje och en gåva att värdesätta.

ur vänstiftsavtalet

Partnership prayer

God, without boundaries, limitless in love:
Bless with your grace
the partnership between Gloucester and Västerås;
in learning of one another,
help us to understand ourselves;
in wrestling with difference,
help us deepen our friendship
in worshipping in unity
help us to draw closer to you,
God in Trinity, embracing all.
Amen