Foto: Mikael Mogren

Gemensamt uttalande

från biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania och Svenska kyrkan

Vi, 19 av de 26 biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania och 13 av de 14 biskoparna i Svenska kyrkan, som företräder två av de största medlemskyrkorna i Lutherska världsförbundet, har tillbringat tre dagar (6–8 maj 2019) tillsammans på Lutheran Uhuru Hotel and Conference Center i Moshi, Tanzania, i samtal om olika ämnen som är av stor vikt för våra två kyrkor. Detta var vårt andra gemensamma biskopsmöte. Det första ägde rum 2015 i Rättvik, Sverige. Syftet var att lära känna varandra som ledare i Kristi kyrka, att stärka tilliten mellan oss och mellan våra kyrkor, och att förstå hur kontexter formar våra kyrkor.

 För att fortsätta på den inslagna vägen var temat för biskopsmötet i Moshi ”Förkunna evangelium: Kyrkan i det offentliga rummet”. Som utgångspunkt använde vi ett studiedokument framtaget av Lutherska världsförbundet inför 500-årsdagen av reformationen som ett sätt att hjälpa kyrkorna i deras aktiva engagemang i det offentliga rummet, i ljuset av den ständigt pågående reformationen. Dessutom kompletterades våra diskussioner av anföranden av prästen dr Salli Ndombo, som representerade Programmet för relationer mellan kristna och muslimer i Afrika, PROCMURA, och prästen dr Elieshi Mungure från Lutherska världsförbundet.

 Vi besökte också olika institutioner – Kilimanjaro Christian Medical Centre och skolan för döva i Mwanga – för att studera två exempel på hur kyrkan arbetar i det offentliga rummet.

 Vårt fokus låg på:

 • Att förkunna evangelium i våra kontexter
 • Att vara döpt in i Kristi svaghet och kraft
 • Att utmana orättvisor: Vad är vår mission?

Metoden för vår dialog var att fira gudstjänst och be tillsammans, reflektera över relevanta bibeltexter, bidrag från inbjudna talare och besök av lokala kyrkliga institutioner i det offentliga rummet.

Vi uppmanar våra kyrkor och åtar oss som ledare i våra kyrkor:

 • Att regelbundet be för varandra, speciellt på reformationsdagen den 31 oktober, och att dela konkreta böneämnen med varandra.
 • Att öka våra åtaganden för att uppmärksamma klimatförändringarnas orsaker, samt deras och den minskade biologiska mångfaldens påverkan på människors livsvillkor.
 • Att uppmuntra unga människor att engagera sig i relationerna mellan våra kyrkor.
 • Att uppmuntra dialog och vänskaplig samexistens mellan olika religioner, särskilt mellan kristna och muslimer.
 • Att stödja varandra i arbetet med att hävda och profetiskt använda det offentliga rummet.
 • Att främja mångfald, jämställdhet och respekt i kyrkligt ledarskap – och att särskilt främja kvinnors möjligheter till ledarskap.
 • Att fortsätta utveckla och fördjupa kristen utbildning och undervisning.
 • Att arbeta med diakoni, påverkansarbete, social rättvisa och genusrättvisa, så att ingen hamnar på efterkälken.

Biskop Dr Alex Malasusa, Eastern and Coastal Diocese

Biskop Dr Edward Mwaikali, Konde Diocese

Biskop Elias Nassari, Meru Diocese

Biskop Dr Benson Bagonza, Karagwe Diocese

Biskop Andrew Gulle, East of Lake Victoria Diocese

Biskop Dr Abednego Keshomshohara, North Western Diocese

Biskop Jacob Mameo Ole Paulo, Morogoro Diocese

Biskop Charles Mjema, Pare Diocese

Biskop Dr Alex Mkumbo, Central Diocese

Biskop Dr Stephen Munga, North Eastern Diocese

Biskop Dr Solomon Massangwa, North Central Diocese

Biskop Michael Adam, Diocese in Mara Region

Biskop Nicolaus Nsanganzelu, Mbulu Diocese

Biskop Lucas Mbedule, South Eastern Diocese

Biskop Dr Emmanuel Makala, South East of Lake Victoria Diocese

Biskop Ambele Mwaipopo, Lake Tanganyika Diocese

Biskop Chediel Sendoro, Mwanga Diocese

Biskop Dr Isaac Laiser, West Central Diocese

Biskop Dr Karin Johannesson, Uppsala stift

Biskop Johan Tyrberg, Lunds stift

Biskop Dr Fredrik Modéus, Växjö stift

Biskop Dr Sören Dalevi, Karlstads stift

Biskop Dr Martin Modéus, Linköpings stift

Biskop Dr Johan Dalman, Strängnäs stift

Biskop Dr Mikael Mogren, Västerås stift

Biskop Åsa Nyström, Luleå stift

Biskop Thomas Petersson, Visby stift

Biskop Eva Brunne, Stockholms stift

Biskop Dr Susanne Rappmann, Göteborgs stift

Biskop Åke Bonnier, Skara stift

Moshi den 8 maj 2019

För

Evangelical Lutheran Church of Tanzania                    Svenska kyrkan

Preses Biskop Dr Fredrick Shoo                                    Ärkebiskop Dr Antje Jackelén