Finnåker

Finnåkers kursgård

Finnåkers kursgård i Bergslagen drivs av Svenska kyrkan sedan 1967. En gång var Finnåker ett järnbruk, idag finns här herrgård, flera lägergårdar, konferenslokaler och kapell. Kursgården ordnar retreater, pilgrimsvandringar och stilla dagar.
Men hit kan man också komma med sin egen grupp. Konfirmand-, rollspels- och ungdomsgrupper använder ofta gården för sina läger. Kurser för kyrkans anställda och frivilliga förläggs ofta hit.

Läs mer på www.finnaker.se

Kontakt

Hans Degréus

Hans Degréus

Stiftsadjunkt, Föreståndare Finnåkers kursgård